25.08.2015 | 11:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pozberová úprava a skladovanie zrnín I.

Pozberová úprava zrnín je neoddeliteľnou súčasťou systému ich pestovania. Nakoľko všetky plodiny zaradené do kategórie zrnín pestované v našich podmienkach sú „sezónny produkt“ a sú spotrebovávané priebežne, musia byť hneď po zbere vytvorené a následne až do času vyskladnenia udržiavané podmienky pre dosiahnutie maximálnej kvality pozberaného a následne skladovaného produktu. Súčasťou pozberovej úpravy zrnín je celý rad pracovných operácií, ktoré v súhrne predstavujú určitý technologický postup.

Fyzikálno-mechanické vlastnosti zrnín

Ako východiskový faktor pre určenie technologického postupu pozberovej úpravy zrnín, ako aj pri výbere vhodných technických prostriedkov pre zabezpečenie jednotlivých pracovných operácií, sa využívajú predovšetkým fyzikálno-mechanické vlastnosti spracovávaného zrnového materiálu. Je preto nevyhnuté, aby parametre prostredníctvom ktorých je určený postup pozberovej úpravy, boli od seba rozlíšené určitými fyzikálno-mechanickými znakmi (atribútmi). Fyzikálno-mechanické vlastnosti zrnín sa však môžu meniť a sú závislé od množstva činiteľov, ako sú druh, odroda, ekologické a klimatické podmienky v dobe rastu, pôda a jej spracovanie, či vlhkosť zrna.

Hlavne pri práci čistiacich a triediacich strojov môžu byť napr. využité také fyzikálno-mechanické vlastnosti zložiek zrnovej zmesi, ako sú napr. rozmery zrna, tvar zrna, merná hmotnosť zŕn, aerodynamické vlastnosti zŕn, stav povrchu, farba povrchu, trecie vlastnosti,  a pod.

Rozmery zrna sú dané troma atribútmi a to dĺžkou, šírkou a hrúbkou zrna. Dĺžka zrna predstavuje najväčší rozmer, šírka stredný rozmer a hrúbka najmenší rozmer zrna. Rozmery zŕn nie sú rovnaké, no pohybujú sa v určitej hranici, na základe ktorej môžeme stanoviť priemerné hodnoty, teda priemernú dĺžku, šírku, hrúbku – ukazovateľov priemernej veľkosti zrna.

Celý článok v RN č. 35

S použitím dostupných podkladov spracoval:

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.

SPU, Nitra

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down