20.05.2020 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pozemkový fond ukončil rok 2019 s prebytkom 13,48 mil. eur

Slovenský pozemkový fond (SPF) ukončil minulý rok s prebytkom 13,48 milióna eur. Rozpočet fondu na rok 2019 bol pritom zostavený podľa metodiky ESA 2010 s plánovaným prebytkom 8,49 milióna eur. Vyplýva to z výročnej správy SPF, ktorú prerokovala a vzala na vedomie Národná rada (NR) SR.

Vlani podľa výročnej správy fond dosiahol nedaňové príjmy vo výške 32,49 milióna eur. Rozpočet nedaňových príjmov dosiahol plnenie na 107,2 %.
"Rozhodujúcimi príjmovými položkami fondu boli príjmy z vlastníctva – príjmy z prenájmu pozemkov a kapitálové príjmy z predaja pozemkov. Z hľadiska kapitálových príjmov bola najvýznamnejším partnerom fondu Národná diaľničná spoločnosť," spresnil pozemkový fond.
Skutočné výdavky fondu v roku 2019 bez finančných výdavkových operácií predstavovali sumu 19,01 milióna eur, teda plnenie bolo 87,1-percentné.
Parlament zároveň požiada Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, aby vykonal kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom SPF od roku 2014. Vyplýva to z doplňujúceho návrhu skupiny poslancov, ktorý rovnako plénum schválilo. "Po prerokovaní výročnej správy SPF za rok 2019 na výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie vzišlo množstvo otázok a nejasností v oblasti nakladania s majetkom štátu a s majetkom zvereným do správy SPF. Ostatná kontrola NKÚ bola vykonaná v roku 2011," odôvodnili poslanci.
Slovenský pozemkový fond bol zriadený zákonom o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. SPF je právnickou osobou, ktorá sa zapisuje do obchodného registra. Fond vykonáva svoju činnosť vo verejnom záujme.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down