03.11.2016 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Požiadavky na riešenie obsluhy obilných kombajnov

V súčasnosti predstavuje rozhodujúci technologický prvok pri zbere zrnín obilný kombajn. Možno predpokladať, že priamy zber s používaním obilného kombajnu zostane vďaka jeho prednostiam najrozšírenejším spôsobom zberu zrnín aj v nasledujúcich rokoch.

Moderný obilný kombajn s veľkou šírkou pracovného záberu a vysokou pracovnou rýchlosťou dosahuje v ideálnych podmienkach plošnú výkonnosť až na úrovni 5 ha.h-1. Pri priemernej hektárovej úrode na úrovni napr. 5 t.ha-1 môže materiálový tok predstavovať až 25 t.h-1. Pri nasadení viacerých obilných kombajnov súčasne na jednom pozemku môže byť materiálový tok niekoľkonásobne vyšší. V súvislosti s uvedeným je dôležitou požiadavkou na využitie disponibilných zberových výkonností obilných kombajnov aj zabezpečenie vhodného systému ich obsluhy, predovšetkým zabezpečenie plynulého a spoľahlivého preberania a odvozu vymláteného zrna.

Podľa dostupných literárnych zdrojov zrniny sú komoditou, ktorá sa významne podieľa na celkovom prepravovanom množstve poľnohospodárskych materiálov. Z hľadiska celkovej hmotnosti prepravovaných materiálov v podniku môžu zrniny predstavovať až 16,4 % podiel, z hľadiska spotreby pracovného času môže byť ich podiel až 19,1 %-ný a až 21,1 %-ný môže byť ich podiel na priamych nákladoch. Pri preprave zrnín sa spotrebuje až 26,4 % motorovej nafty z celkovej spotreby na dopravné operácie v poľnohospodárstve.

Dôležitou podmienkou zvládnutia žatevných prác v každom poľnohospodárskom podniku je preto aj zabezpečenie veľkého počtu manipulačných operácií, ktoré súvisia s preberaním a odvozom zrna od obilných kombajnov, jeho pozberovým spracovaním a uskladnením. V prípade väčšiny poľnohospodárskych podnikov žatevné práce súvisia aj so zberom slamy a celým systémom manipulácie napr. so zlisovanými balíkmi. V závislosti od výrobných podmienok podniku môžu tieto obslužné manipulačné práce predstavovať významný logistický problém.

Viac v RN č. 42

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down