Požiadavky na výber traktora

Využívanie výkonných traktorov a poľnohospodárskych strojov je jedným z dôležitých predpokladov intenzifikácie poľnohospodárskej výroby a znižovania spotreby živej ľudskej práce. V súčasných podmienkach sa zavádzaním nových technológií sleduje nielen zvyšovanie intenzity výroby a produktivity práce, ale zabezpečuje aj vzťah k životnému prostrediu a rešpektuje starostlivosť o zachovanie krajiny.

Azda aj preto k charakteristickým znakom konštrukčných riešení nových traktorov a pracovných strojov patria využívanie elektronických prvkov, predlžovanie životnosti strojov, väčšia univerzálnosť s cieľom znižovania prevádzkových nákladov, zvyšovanie pracovných rýchlostí so súčasným zlepšovaním podmienok pre prácu obsluhy strojov, znižovanie poruchovosti strojov, jednoduchší servis a úspory energie, znižovanie kontaktných tlakov na pôdu s cieľom zabrániť jej nadmernému utužovaniu, ako aj mnohé ďalšie progresívne konštrukčné riešenia. Vyššie naznačené moderné konštrukčné riešenia na jednej strane prinášajú vyššiu úžitkovú hodnotu nových traktorov, na druhej stane sú však spojené s ich vyššou obstarávacou cenou.

Ponuka výbavy v súčasnosti vyrábaných traktorov je stále rozsiahlejšia. Na jednej strane je to spôsobované vývojom stále komplikovanejšieho závesného náradia, na druhej strane aj tým, že výrobcovia chcú ponúknuť niečo viac, než ich konkurenti. Z tohto trendu môžu mať úžitok aj poľnohospodári, avšak iba vtedy, keď budú pri obstarávaní nového traktora postupovať premyslene. Pri rozhodovaní sa o kúpe traktora je preto vhodné najprv zostaviť zoznam a stanoviť rozsah prác, ktoré bude tento energetický prostriedok vykonávať vrátane tých, ktoré pripadajú do úvahy v budúcnosti. Na základe takejto úvahy sa dá potom určiť aj požadovaný výkon motora a podľa typu agregovaného náradia tiež dôležitá výbava. Túto výbavu je potrebné zohľadniť už pri písaní objednávky. Vždy je lacnejšie objednať rôzne doplnky výbavy už vopred, pretože ich montáž na výrobnej linke spolu s výrobou traktora je najmenej nákladná.

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac v RN č. 12

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *