15.06.2023 | 03:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

PPA pomáha poľnohospodárom vzdelávať sa

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pomáha poľnohospodárom vzdelávať sa, a to z výzvy za dva milióny eur a za 400 000 eur.

Žiadosti môžu žiadatelia posielať od 15. júna až do uzatvorenia výzvy. Termín uzatvorenia výzvy PPA zverejní na základe vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu.
        Alokácia pre podopatrenie 1.1 predstavuje sumu dva milióny eur. Z týchto finančných prostriedkov môžu žiadatelia realizovať projekty, ktoré sú zamerané na dlhodobejšie alebo opakované prehlbovanie, obnovovanie a šírenie vedomostí, zručností a schopností jednotlivých pracovníkov v pôdohospodárskych podnikoch alebo v malých a stredných podnikoch vo vidieckych oblastiach. Môže ísť o formu prezenčných vzdelávacích kurzov, seminárov, školení, workshopov, tréningov, koučingu a e-learningu.
        Agentúra doplnila, že prijíma zároveň žiadosti na podporu vzdelávania a marketingu. Alokácia pre podopatrenie 1.2 je 400.000 eur. Z týchto prostriedkov môžu žiadatelia realizovať projekty zamerané na poskytnutie informácií a odovzdanie skúseností podnikateľom v oblasti poľnohospodárstva, najmä z prvovýroby, spracovania a marketingu poľnohospodárskych produktov.
        PPA dodala, že žiadosti musia byť podané výlučne elektronicky prostredníctvom formulára žiadosti o nenávratný finančný príspevok zverejneného na portáli Slovensko.sk. Podrobnosti sú zverejnené na www.apa.sk.

(tars)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down