07.09.2023 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

PPA posiela poľnohospodárom prvé rozhodnutia k priamym platbám za rok 2023

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila už 98 % priamych podpôr za rok 2022 a už posiela prvé rozhodnutia za priame podpory za rok 2023.

Zároveň už budúci týždeň môžu žiadatelia očakávať prvé platby na veľké dobytčie jednotky (VDJ). V roku 2023 si o túto podporu požiadalo 2468 žiadateľov so žiadosťami v celkovom objeme 3.629.311,16 eura. PPA rozhodla v 2407 prípadoch v hodnote 3.515.545,03 eura.
        "Odporúčame žiadateľom, aby v prípade, že majú v rozhodnutí možnosť odvolať sa a nechcú túto svoju možnosť využiť, aby uvedené oznámili platobnej agentúre, aby im schválené finančné prostriedky mohla čo najskôr vyplatiť," povedal generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.
        PPA zároveň informovala, že plynule pokračuje aj v administrácii jednotných žiadostí na rok 2023. Aktuálne vyhodnocuje predložené prílohy k žiadostiam o podporné schémy na plochu - súpis vlastných a prenajatých pozemkov. Z celkového počtu 16.981 žiadostí malo 16.602 prijímateľov zákonnú povinnosť predkladať k žiadosti uvedenú prílohu.
        Aktuálne agentúra eviduje 1359 žiadateľov, u ktorých zistila že tak neurobili vôbec alebo včas, prípadne neodstránili nedostatky na základe zaslanej výzvy. U 2274 žiadateľov PPA tieto skutočnosti ešte vyhodnocuje. Ostatní žiadatelia si svoju povinnosť splnili. Je dôležité, aby si prijímatelia kontrolovali svoje elektronické schránky a reagovali na výzvu agentúry na odstránenie nedostatkov.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down