26.01.2023 | 04:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

PPA poslala už 80 % rozhodnutí k priamym podporám za rok 2022

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pokračuje vo vyplácaní priamych podpôr za rok 2022. Takmer 80 % rozhodnutí už zaslala žiadateľom, ktorí peniaze následne dostávajú na účty.

Ako ďalej informovala PPA, celkom je na kampaň vyčlenených 554 miliónov eur, z čoho vyše 300 miliónov eur už majú poľnohospodári na svojich účtoch a ďalších 20 miliónov eur dostanú v najbližších dňoch.
      Celkom bolo za kampaň 2022 prijatých 17.884 jednotných žiadostí na plochu (SAPS) pričom takmer 14.000 rozhodnutí už bolo vydaných. Keď budú ukončené potrebné kontroly, agentúra bezodkladne pristúpi k vydaniu rozhodnutí aj vo zvyšku žiadostí.
      PPA pripomenula, že zo zákona má na vydanie rozhodnutia 13 mesiacov od podania žiadosti, pričom december roka, v ktorom bola podaná žiadosť, nie je konečným, ale iba prvotným termínom na vyplatenie priamych podpôr. Európska legislatíva ukladá platobným agentúram členských štátov povinnosť vyplatiť 95 % finančných prostriedkov danej kampane do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. PPA túto povinnosť za posledný rok splnila s výrazným predstihom.
      PPA zdôraznila, že kontinuálne zvyšuje počet kontrol. Za obdobie ostatných troch rokov zvýšila percento vzorky z 3 % na súčasných takmer 8 %. Kým v roku 2020 zrealizovala PPA 1699 hlavných kontrol na poľnohospodárske plochy žiadateľov, v roku 2022 to bolo vyše 2300 kontrol. Napriek tomu, že počet kontrol na mieste výrazne stúpol, vďaka novým nastaveniam procesov v agentúre sa podarilo dosiahnuť historicky najskorší začiatok vyplácania platieb v novom účtovnom roku.
      Okrem zvýšenia percenta vzorky kontrol stúpol podľa PPA aj počet blokácií. K 1. decembru 2021 pre kampaň 2021 bolo 202 blokácií a k 1. decembru 2022 pre kampaň 2022 takmer 2700 blokácií. Blokácia predstavuje stav, keď okrem kontrolovanej plochy je potrebné pozastaviť výplatu podpory aj pre susediace plochy, ktorých by sa výsledok kontroly mohol tiež dotknúť. Ide o nástroj na zabezpečenie ochrany finančných záujmov EÚ a predchádzaniu nezrovnalostí.
      Zvýšenie percenta kontrolovanej vzorky (z 3 % takmer  na 8 %) znamená podľa platobnej agentúry aj zvýšenie počtu hektárov (ha), ktoré musí PPA skontrolovať. Kým v roku 2020 to bolo vyše 100.000 ha, v roku 2022 vyše 214.000 ha.
      "Som rád, že väčšina žiadateľov už dostala rozhodnutie o svojej žiadosti, respektíve aj peniaze na svoje účty. Je to aj zásluhou enormného nasadenia mojich kolegov. Uvedomujeme si, aké dôležité je pre farmára dostať peniaze čo najskôr a agentúre sa darí plniť si túto úlohu v predstihu," dodal generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down