28.02.2022 | 05:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

PPA pravidelne komunikuje s miestnymi akčnými skupinami o ich žiadostiach

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pravidelne komunikuje s miestnymi akčnými skupinami (MAS) o možnostiach zlepšenia nastavení procesov pri schvaľovaní ich žiadostí a následnom vyplácaní finančných prostriedkov.

Ako ďalej informovala PPA, stretnutia so zástupcami MAS a Národnej siete (NS) MAS sa uskutočňujú pravidelne a podľa toho, ako to dovoľuje pandemická situácia. Na mesačnej báze PPA zasiela zástupcom MAS štatistiky s informáciami o prijatých žiadostiach, o vydaných rozhodnutiach a uzatvorených zmluvách. Majú tak vždy k dispozícii aktuálny prehľad o stave ich žiadostí.
      Výsledkom spoločných stretnutí je zrýchlenie procesu spracovania žiadostí. Procesy budú čoskoro upravené v Príručke pre prijímateľa LEADER. PPA priebežne rieši individuálne požiadavky MAS a pripravuje pravidelné školenia pre manažérov MAS v práci v ITMS2014+. Veľkou mierou k tomu prispelo zadefinovanie najčastejších chýb v prijatých žiadostiach. K tejto téme pripravila PPA aj online seminár pre MAS. PPA zaslala k agende MAS 563 rozhodnutí, z toho 428 schválených v celkovej sume 11.566.095 eur.
      Workshop, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň, zorganizovala  PPA so zástupcami MAS a NS MAS, aj za účasti Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Prítomní na ňom riešili problematiku uplatňovania usmernenia číslo 8 z roku 2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2020.
      Potreba vyriešiť uplatňovanie usmernenia PPA číslo 8 vyplýva z významných zmien vo verejnom obstarávaní, ktoré začnú platiť od 31. marca 2022, po novelizácii zákona o verejnom obstarávaní. Všetci prítomní privítali návrh generálneho riaditeľa Jozefa Kissa osloviť Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Centrálny koordinačný orgán (CKO).
      "Oslovíme Úrad pre verejné obstarávanie a Centrálny koordinačný orgán, poskytneme im všetky naše podklady, odvoláme sa na novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá začne platiť od 31. marca 2022 a požiadame o jednoznačné stanovisko, ako máme postupovať," povedal Kiss. Očakáva, že po získaní stanoviska bude jasné, ako má PPA od 1. apríla 2022 postupovať.
      Už tento týždeň (4. 3.) sa uskutoční online pracovný seminár pre MAS k novej stratégii zjednodušenia a zrýchlenia procesov spracovania žiadostí o nevratný finančný príspevok a urýchlenia implementácie projektov LEADER.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down