24.02.2022 | 07:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

PPA pre zmeny vo verejnom obstarávaní osloví ÚVO a Centrálny koordinačný orgán

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) osloví pre uplatňovanie usmernenia číslo 8 z roku 2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2020 Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Centrálny koordinačný orgán (CKO) .

 Ako ďalej informovala PPA po štvrtkovom pracovnom stretnutí zástupcov Miestnych akčných skupín (MAS), Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) s vedením PPA a zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, potreba vyriešiť uplatňovanie usmernenia vyplýva z významných zmien vo verejnom obstarávaní, ktoré začnú platiť od 31. marca 2022, po novelizácii zákona o verejnom obstarávaní.  
      Národná sieť MAS (NS MAS) navrhla podľa platobnej agentúry úplné zrušenie usmernenia. Odzneli názory, že usmernenie ide nad rámec zákona a komplikuje procesy schvaľovania žiadostí.
      Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss si vypočul argumenty a návrhy MAS a SPPK a zdôvodnil opodstatnenosť uplatňovania usmernenia aj v budúcnosti vzhľadom na záväzky PPA smerom k Európskej komisii (EK).
      "Oslovíme Úrad pre verejné obstarávanie a Centrálny koordinačný orgán, poskytneme im všetky naše podklady, odvoláme sa na novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá začne platiť od 31. marca 2022 a požiadame o jednoznačné stanovisko, ako máme postupovať," povedal Kiss.
      Generálny riaditeľ PPA očakáva, že po získaní stanoviska bude jasné, ako má PPA od 1. apríla 2022 postupovať. "Či budeme uplatňovať optimalizované usmernenie číslo 8, alebo nie," poznamenal.
      Takéto riešenie je podľa PPA prijateľné aj pre MPRV SR a rovnako ho vítajú zástupcovia NS MAS a SPPK.
      PPA považuje za dôležité zjednodušenie a zrýchlenie procesov v rámci verejného obstarávania tam, kde je potrebné. Zároveň prijala systémové opatrenia, vďaka ktorým je tento proces maximálne transparentný.
      Tam, kde verejné obstarávanie potrebné nie je, zavádza PPA katalógové cenníky, ktoré verejné obstarávanie úplne vylúčia. V minulosti totiž práve verejné obstarávanie vytváralo najväčší priestor pre podvody a korupciu, preto jeho vylúčenie z procesu prispeje k eliminovaniu takéhoto správania zo strany žiadateľov.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down