04.04.2023 | 12:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

PPA vychádza v ústrety žiadateľom o priame podpory

Zákonná povinnosť zostáva.

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vychádza v ústrety
žiadateľom o priame platby na obdobie 2023 - 2027 a bude kontrolovať iba formálnu
stránku predkladania Súpisu, ako prílohy k žiadosti a nebude vykonávať vecnú
kontrolu. Zákonná povinnosť v zmysle zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
predkladať k žiadosti prílohu - Súpis prenajatých a vlastných pozemkov ale zostáva.
Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Ide o významnú zmenu vo výkone predkladania nájomných
a užívacích vzťahov žiadateľov o priame podpory, ale najmä o zmenu v spôsobe výkonu
kontroly zo strany agentúry. Vyhoveli sme tejto požiadavke zo strany žiadateľov aj
vzhľadom na neuspokojivý, nezastabilizovaný a nevysporiadaný stav pozemkov na
Slovensku. Prvýkrát uplatníme túto zmenu už pri žiadostiach o priame platby 2023“. 
V rámci programového obdobia SPP 2023 – 2027 je povinnosťou žiadateľa o priame podpory
predkladať spolu so žiadosťou elektronickú evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov -
Súpis. Nakoľko bude potrebné, aby žiadatelia predkladali dotknutú evidenciu v jednotnom
formáte, v prípade žiadostí o priame platby 2023, budú mať žiadatelia možnosť predkladať
túto evidenciu až do 31. júla 2023. Pôdohospodárska platobná agentúra pri všetkých
žiadostiach o priame podpory administratívne skontroluje, či táto evidencia bola priložená
k žiadosti do uvedeného termínu. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Údaje z tejto evidencie
budú predmetom následných kontrol len v prípade tých žiadateľov, ktorých nahlásené
plochy duplicitne deklarovali aj iní žiadatelia. Takže budeme preverovať iba tie časti
nahlásených plôch, kde z predloženej evidencie bude vyplývať, že právny titul majú obaja
žiadatelia“.
Pôdohospodárska platobná agentúra týmto rozhodnutím zjednodušuje podávanie žiadostí
o priame podpory a zároveň bude mať uplatnenie tejto zmeny pozitívny vplyv aj na rýchlosť
pri vydávaní rozhodnutí.

(PPA)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down