29.11.2022 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

PPA vyplatila celú zelenú naftu aj poistné

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila celú štátnu pomoc štátnu pomoc vo forme úľav na environmentálnych daniach tzv. ZELENÁ NAFTA 2022.

Cieľom pomoci je podporiť poľnohospodársku prvovýrobu formou vrátenia časti spotrebnej
dane z minerálnych olejov. Žiadatelia mohli posielať agentúre svoje žiadosti od 18. augusta
2022 do 19. septembra 2022 prostredníctvom systému ITMS2014+.
PPA vyplatila tzv. Zelenú naftu 2 697 žiadateľom v sume 32 028 473,27 EUR.
Celková alokácia na toto opatrenie bola 32 miliónov a prvýkrát v histórii sa ju podarilo celú
vyčerpať. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Som nesmierne rád, že opäť pridávame dobrú
správu pre poľnohospodárov. Po prechádzajúcich úspešne zvládnutých úlohách ako
napríklad výnimočná pomoc, pomoc na Sucho 2022, sa nám podarilo Zelenú naftu vyplatiť
o mesiac skôr a vo výške, akú sa v predchádzajúcich rokoch nepodarilo dosiahnuť. Tento
stúpajúci trend dokazuje, že PPA je fungujúcou bankovou inštitúciou a dobrým partnerom
pre poľnohospodárov. O túto pomoc požiadalo tento rok výrazne viac žiadateľov a preto aj
vyplatená suma je vyššia“. V roku 2021 vyplatila PPA na zelenú naftu 25 922 796,83 EUR
a v roku 2020 - 25 719 234,50 EUR.
Žiadosti boli spracované v systéme ITMS2014+ a aj vďaka tomu bolo možné vyplatiť toto
opatrenie takto rýchlo. O tzv. Zelenú naftu mohli požiadať oprávnení žiadatelia, ktorí pôsobia
v poľnohospodárskej prvovýrobe - prvovýrobcovia v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
Okrem úspešného vyplatenia Zelenej nafty vyplatila PPA už aj štátnu pomoc na opatrenie
dotácia na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe - poistné. Posielať žiadosti
mohli žiadatelia v termíne od 27. mája 2022 do 27. júla 2022. Aj táto štátna pomoc bola
spracovaná v systéme ITMS2014+.
Po vyhodnotení žiadostí vyplatila PPA na poistné 1 039 žiadostí v sume 7 999 991,41 EUR.
V predchádzajúcich rokoch bola vyplatená suma na poistné: 2021 - 5 999 750,41 EUR
2020 - 4 999 995,68 EUR.

PPA

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down