PPA vyzýva žiadateľov výziev 4.1 a 4.2 na doplnenie údajov do žiadostí

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) odporúča žiadateľom výziev 4.1 a 4.2, aby čo najskôr doplnili do žiadostí potrebné údaje z doručených rozhodnutí.

PPA o tom informovala v pondelok s tým, že aktuálne zasiela zmluvy a pre urýchlenie zostávajúcich procesov, ako aj v záujme čo najskoršieho vyplatenia peňazí je potrebné údaje doplniť čo najskôr.
        V rámci výzvy číslo 51/PRV/2021, pre opatrenie 4 - Investície do hmotného majetku a podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie, uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov prijala do 29. apríla predchádzajúceho roku 626 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), čo predstavuje sumu 265,68 milióna eur. Celková alokácia výzvy bola stanovená na 238,90 milióna eur.
        V prípade rozhodnutia s podmienkou majú na splnenie žiadatelia 120 pracovných dní od právoplatnosti rozhodnutia. Počet schválených žiadostí je 548 a rozhodnutí s podmienkou je 529, z nich agentúra zastavila alebo neschválila 78. "PPA zaslala 361 zmlúv o poskytnutí NFP, pričom pri 122 žiadostiach čaká na splnenie podmienky, keďže žiadatelia zatiaľ nereagovali," informovala agentúra.
        To platí aj v prípade výzvy číslo 52/PRV/2022, pre opatrenie 4 - Investície do hmotného majetku pre podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, z ktorej môžu poľnohospodári vyčerpať sumu 216,80 miliónov eur.
        Do 30. júna predchádzajúceho roku prijala PPA 1955 žiadostí. Schválených žiadostí o NFP bolo 1251, zastavených alebo neschválených bolo 704 žiadostí a rozhodnutí s podmienkou je 1248. Zostáva 510 projektov, kde PPA čaká na splnenie podmienky z rozhodnutia.

(PPA)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down