20.12.2016 | 01:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Práca ošetrovateľov a reprodukcia prasníc

Výskum, ktorý bol robený v úžitkovom chove ošípaných, ukázal pokles reprodukčnej úžitkovosti prasníc v závislosti od práce ošetrovateľov. Prasnice rodiace alebo prasnice inseminované v čase, kedy sú ošetrovatelia vo väčšej miere zamestnaní ešte ďalšími úlohami, ako je napr. odstav, majú nižšiu reprodukčnú úžitkovosť.

Práve v týchto dňoch rastie počet mŕtvo narodených prasiatok alebo prasiatok, ktoré umierajú krátko po pôrode, o takmer 5 %. Zhoršujú sa i výsledky zabrezávania inseminovaných prasníc a predlžuje sa interval odstav - ruja. Vplyv dňa pôrodu a dňa inseminácie bol vyhodnotený ako štatisticky preukazný (P˂0,05).
Každý chovateľ ošípaných sa snaží dosiahnuť čo najlepšie výsledky reprodukcie a čo najvyšší počet živo narodených a hlavne odstavených prasiatok na prasnicu. Pretože práve počet zdravých odstavených prasiatok a včasný návrat prasnice do ruje po odstave je cestou k dobrým ekonomickým výsledkom a rentabilite chovu ošípaných.
K dosiahnutiu tohto cieľa vedú rôzne cesty. Napríklad úprava koterca a stajňového prostredia pre prasnice a prasiatka v pôrodniciach, skvalitnenie kŕmnych zmesí a ich dávkovanie pre kojace prasnice a dostatok kvalitného príkrmu pre prasiatka. Alebo výber lepších genotypov ošípaných a riadenie reprodukcie napr. pomocou synchronizácie ruje či brakácie prasníc, ktoré nedosahujú požadované výsledky. Tieto opatrenia sú väčšinou veľmi nákladné a ich zavedenie do praxe vyžaduje čas. Pritom často zabúdaným, ale zato najmenej nákladným opatrením je skvalitnenie práce zootechnikov a ošetrovateľov v pôrodniciach a jalovárňach. Práve dôsledná starostlivosť o prasnice v období pôrodu a následné správne urobenie inseminácie môže ovplyvniť výsledky reprodukcie, znížiť straty prasiatok a tým i zlepšiť ekonomiku chovu.
V rámci štúdie reprodukčných ukazovateľov na českej farme zaoberajúcej sa chovom prasiat bolo hodnotené i to, aký vplyv má na výsledky reprodukcie deň, kedy prasnica rodí, alebo kedy sa robia jednotlivé úkony ako odstav a inseminácia. Je totiž bežnou praxou, že napr. odstav je realizovaný raz za týždeň v určitý deň. S tým úzko súvisí i to, v ktorý deň sa robí najviac inseminácií a kedy zase najviac prasníc bude rodiť. Prasnica ale nie je stroj a aj keď väčšinou rodí po 115 dňoch, predsa len niektorá rodí skôr a iná neskôr. Rovnako ako ruju nemajú všetky prasnice 5. deň po odstave.

Celý článok od autorov z Českej zemědělskej univerzity v Prahe si možno prečítať v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 51.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down