06.11.2014 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pracovné stretnutie krajín Vyšehradskej skupiny

Počas posledných rokov sa na celom svete, vrátane Európskej únie, v podstatnej miere rozšírilo falšovanie a nezákonný obchod s prípravkami na ochranu rastlín. Tieto negatívne trendy a ich dosahy, ako aj boj voči nim, boli dôvodom pracovného stretnutia krajín Vyšehradskej skupiny (ďalej len „V4“), ktoré sa uskutočnilo dňa 22. októbra 2014 v Košiciach.

Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia silových a kontrolných orgánov štátnej správy z hore uvedených krajín t. j. colné úrady - finančná správa, policajné orgány, úrady zodpovedné za schvaľovanie a kontrolu prípravkov na ochranu rastlín príslušných a zástupcovia priemyslu ochrany rastlín, ktorí prípravky vyrábajú. Stretnutie zorganizovala Slovenská asociácia ochrany rastlín a Európska asociácia ochrany rastlín v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR.

Stretnutie svojím príhovorom otvoril plk. PhDr. Jozef Turčák, generálny riaditeľ Sekcie colných úradov Finančného riaditeľstva SR, ktorý deklaroval, že colníci sú a budú účinným nástrojom ochrany života a zdravia obyvateľstva, ako aj ochrany vnútorného trhu. Výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie ochrany rastlín Ing. Jozef Kotleba colníkov označil za rozhodujúcu zložku v boji proti falšovaniu a nezákonnému obchodovaniu s prípravkami na ochranu rastlín. Zároveň poznamenal, že kľúčovou úlohou je nielen predchádzať falšovaniu, nezákonnému dovozu a nakladaniu s týmito prípravkami a eliminovať ich, ale aj intenzívna vzájomná spolupráca medzi členskými štátmi EÚ vrátane krajín Vyšehradskej skupiny.

Celý článok bude uverejnený v najbližšom vydaní Roľníckych novín.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Komentáře k článku

  1. Vážený pán výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie ochrany rastlín Ing. Jozef Kotleba, veľká vďaka a môj osobný obdiv za Vašu osobnú iniciatívu v tejto mimoriadne komplikovanej oblasti, ktorá nielenže je kľúčová z hľadísk dobrého zdravia rastlín "základu prosperity a existencie ľudstva" ale aj a najmä jeho zdravia a bezpečnosti pokiaľ sa používa v súlade s ich "komplexne a dôkladne otestovanou procedúrou (Nariadenia a smernice EU pre PESTICIDES). Pevne Vám verím a držím "palce" v permanentnom pokračovaní v tejto veľmi múdrej a nevyhnutnej iniciatíve, ktorá je jadrom "imunitného systému" agrorezortu a tým aj občanov EU.
    S hlbokou úctou
    pavel filkorn

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down