08.04.2022 | 09:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pratotechnika na obnovu trávnych porastov

Obnova trávnych porastov je doposiaľ najrozšírenejší spôsob zavedenia kultúrnych druhov na lúčne a pasienkové porasty. Od úrovne pratotechniky, ako aj od stanovištných podmienok závisí využitie produkčného potenciálu týchto porastov.

Trávne porasty predstavujú najväčší zdroj objemového krmiva, nie vždy sa však darí v jednotlivých oblastiach dorobiť dostatok kvalitného objemového krmu na zimné obdobie. Miera prepracovanosti a technologického zabezpečenia vytvorili z obnovy a prísevu samostatné oblasti pratotechniky so špecifickými technologickými postupmi.

Úplná obnova trávnych porastov znamená odstránenie pôvodného porastu a založenie porastu nového. Nové porasty sa môžu založiť bezprostredne po zničení pôvodných porastov (rýchloobnova) alebo po určitom období, keď sa pozemok zaradí do krmovinárskeho osevného postupu.
Odstránenie pôvodného porastu možno uskutočniť orbou (na orateľných stanovištiach) a diskami a rotavátormi (na neorateľných stanovištiach). Najvhodnejšie je zaorať trávny porast pluhom s predplúžkom v jeseni. Nasledujúce roky je možné spracovanú pôdu využiť na pestovanie poľných plodín, alebo tiež založiť nový trávny porast na jar do krycej plodiny na zeleno. Po zbere krycej plodiny sa aplikuje 50 kg N.ha-1 a o 5 - 6 týždňov sa vykoná prvá kosba. Ďalšia kosba sa urobí na jeseň, alebo sa porasty spasú.

Siate trávne porasty zaisťujú úrodu na 3 - 5 rokov. Za toto obdobie dochádza k zmenám vo floristickom zložení, ustupujú niektoré vysiate druhy. Nasleduje preriednutie porastov, pokles produkcie, rozšírenie dvojklíčnolistých rastlín a zníženie nutričnej hodnoty. Na udržanie produkcie treba siate porasty hnojiť minerálnymi hnojivami, alebo prísevom do mačiny prisiať produkčné druhy, najmä ďatelinoviny a trávy s rýchlym vývojom, ktoré z porastov ustúpili.

Celý príspevok Ing. JOZEFA ČUNDERLÍKA, PhD. z NPPC - VÚTPHP Banská Bystrica je uverejnený v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 14.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down