16.07.2014 | 06:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prax ukázala, že neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch sa obchádzajú

Prax ukázala, že neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch sa obchádzajú. Konštatovalo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v dôvodovej správe k novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny a ktorej návrh predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Novela by mala byť účinná od roku 2015.

"Skúsenosti z aplikačnej praxe a poznatky z výkonu kontrol od nadobudnutia účinnosti zákona číslo 362/2012 preukázali, že kontrolované subjekty prispôsobili svoje aktivity a začali používať nové formy neprimeraných podmienok, respektíve neprimerané podmienky uvedené v tomto zákone obchádzajú na základe odlišných právnych interpretácií ich znenia," zdôvodnil novelu agrorezort.
Najvýznamnejšie zmeny, ktoré novela prináša v porovnaní s aktuálne platnou právnou úpravou, spočívajú v uplatnení všeobecného limitu na všetky peňažné alebo nepeňažné plnenia dodávateľa voči odberateľovi, čím sa taxatívny zoznam peňažných a nepeňažných plnení stáva nadbytočným a na zvýšení limitu na hodnotu 6 % z ročných tržieb odberateľa z dôvodu zaradenia plnení za využitie distribučnej siete odberateľa pod tento limit.
Podstatnou zmenou v návrhu novely je aj zvýšenie hornej hranice pokuty za správny delikt na 3 milióny eur, ako aj vylúčenie možnosti uplatňovania rozhodcovského konania pri riešení vzájomných sporov medzi účastníkmi obchodných vzťahov, ktorých predmetom sú potraviny.
Cieľom predloženého návrhu novely zákona je podľa MPRV precizovanie ustanovení aktuálnej právnej úpravy, zapracovanie nových ustanovení na základe poznatkov z vývoja obchodných vzťahov medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín a na základe skúseností z praxe, ako aj efektívnejšie presadzovanie opatrení, ktoré zabránia zneužívaniu silnejšieho ekonomického postavenia odberateľa na vnútornom trhu s potravinami.
Zneužívanie ekonomickej sily sa podľa MPRV v praxi prejavuje najmä vyžadovaním alebo uplatňovaním jednostranne výhodných obchodných podmienok, a to najčastejšie formou rôznych peňažných alebo nepeňažných plnení dodávateľa voči odberateľovi, za ktoré dodávateľ nedostáva od odberateľa žiadnu alebo relevantnú a primeranú protihodnotu a zároveň aj formou ďalších obchodných podmienok, ktoré jednoznačne zvýhodňujú odberateľa a naopak výrazne oslabujú pozíciu dodávateľa.
"Zneužívanie ekonomickej sily zo strany obchodu v súčasnej obchodnej praxi výrazne deformuje dodávateľský potravinový reťazec a predstavuje vážne riziko z pohľadu potravinovej suverenity Slovenskej republiky," dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down