28.02.2017 | 02:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pre správny vývoj oviec a kôz v maštaliach

Určujúce faktory pre dobrý vývoj oviec a kôz v stajni sú dostatok priestoru pre jednotlivé zvieratá, dostačujúca veľkosť skupín, oddelenie do výkonnostných skupín, čerstvá podstielka, veľké krmoviská, trvalé možnosti napájania, optimálna mikroklíma - okolitá teplota, kvalita vzduchu.

Z hľadiska zootechnických požiadaviek stavby pre ovce a kozy majú v maximálnej miere umožniť mechanizáciu práce spojenú s kŕmením, napájaním a ošetrovaním a s odstraňovaním maštaľného hnoja, a tým zvýšiť produktivitu práce. Zvieratá musia nerušene ležať, pretože potrebujú fázy pokoja, aby mohli prežúvať a ponúkané krmivo dostatočne dlho tráviť a v dôsledku toho prinášať zodpovedajúce výkony - prírastky, dojivosť.
Vzhľadom na to, že ovca je stádové zviera, uplatňujú sa v zime výlučne skupinové systémy ustajnenia v kotercoch. Okrem toho, hlavne v maštaliach pri zimnom ustajnení, je potrebné rešpektovať špecifické nároky jednotlivých kategórií oviec - bahnice pred pôrodom a v období pôrodu, bahnice s jahňatami do doby odstavu, jahňatá po odstave, výkrm jahniat, chov jahničiek a chov plemenných baranov.

Priestor a podstielka

Zvieratá držané v stiesnenom priestore nenachádzajú dostatočné ležoviská, majú stres a nemôžu dosiahnuť biologicky možné výkony. Okrem toho zvieratá spotrebujú viac podstielky, podstielka sa ťažko udržuje suchá a klíma v priestore je viac zamorená škodlivinami. K tomu pri vysokých vonkajších teplotách sa pridáva aj zatuchnutý a vlhký vzduch. Suchá podstielka a slama nezávadnej kvality má byť savá a bez prachu. Nesmie sa používať vlhká a plesnivá podstielka, ako i krmivo horšej kvality, lebo použitie menejcennej podstielky môže vyvolať zápaly vemena a ochorenie dýchacích ciest. Vetranie v dosahu zvierat má fungovať bez prievanu. Zvlášť v blízkosti podlahy, v oblasti jahniat a kozliat, je koncentrácia škodlivých látok vysoká. V maštali pre ovce môžu prevládať relatívne „čerstvé“ teploty z okolitého prostredia. Prostredie jahniat treba zladiť s nízkou teplotou vonkajšieho prostredia. K tomu musia zvieratá dostať dostatok krmiva a mať k dispozícii napájadlá chránené mrazom.

Celý článok si možno prečítať v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 9.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down