25.01.2021 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prémiové hybridy kukuríc a slnečníc Enagold

Rastlinná výroba je základným pilierom poľnohospodárskej tradície na Slovensku, ktorá veľmi úzko súvisí s formovaním krajiny aj dnes. Spoločnosť Interagros, je preto vždy dôkladne pripraveným partnerom pre profesionálov. Pomáha svojim klientom pri správnom výbere a kúpe moderných osív poľnohospodárskych plodín a tiež pri ich komoditnej realizácii. Pre pestovateľov je tu už dvadsiatu prvú sezónu. Základom ponuky sú moderné osivá kukuríc a slnečníc, ktoré tvoria podstatu porastov mnohých slovenských agro podnikov.

Kukuričné porasty majú logicky svoje stabilné miesto v osevných postupoch. V roku 2020 bola kukurica vysiata na 197 000 hektároch. Najvyššiu výmeru – v poslednom desaťročí však dosiahla v roku 2013, kedy bola jej výmera až 213 000 hektárov. Slnečnica zaznamenáva výraznejšie medziročné výkyvy osiatej plochy v porovnaní s kukuricou. V roku 2020 bola vysiata na ploche 54 000 hektárov a hoci v poslednom období evidujeme zvýšený záujem o túto plodinu, jej výmery sú stále podstatne vzdialené osiatym plochám z konca deväťdesiatych rokov, kedy atakovali 100 000 hektárovú hranicu (ŠÚ SR – Súpis osiatych plôch k 20.5.2020). Posledné dva pestovateľské ročníky boli pre slnečnicu z globálneho hľadiska úspešné a svetový trh – na ktorý reaguje i ten slovenský – predpokladá pokračovanie tohto trendu i v roku 2021.

Plochy osiatych plodín sa dynamicky menia pričom ich výmery sú ovplyvňované mnohými faktormi. Medzi najdôležitejšie patrí meniaca sa klíma (s najväčším vplyvom na pestovateľský ročník), pestovateľská intenzita a v neposlednom rade ekonomické faktory, ktoré zasa výrazne hýbu komoditným trhom. Pestovateľský ročník a výber hybridu pritom dokážu byť najpodstatnejším kľúčom k úspechu v celkovej výške úrody. Pri pestovaní kukurice sa ich vplyv výrazne podieľa na hodnotách sušiny (pri silážnych hybridoch), výške úrody zrna a na ďalších kvalitatívnych parametroch zrna (Randjelovic, et al., 2011). Popri vyššie zmienených faktoroch aj rotácia kukurice spolu s ostatnými obilninami v osevných postupoch zásadne ovplyvňuje kvalitatívne a kvantitatívne parametre týchto s obľubou pestovaných plodín. Slnečnica svojím zaradením do plánu dokáže vhodne prerušiť obilninársky sled, Jej zaradenie je ideálne po strukovine a tiež ako predplodina pre obilniny. V súčasnosti niektorými pestovateľmi uplatňovaný „relatívne úzky“ sled plodín v osevnom postupe, dokáže zásadne zhoršiť fyto-sanitárne charakteristiky plodín. Zdravotný stav porastov je následne priamo úmerný množstvu a najmä kvalite dopestovanej komodity. V dlhotrvajúcich poľných experimentoch, kukurica a ostatné obilniny vykazovali výrazne nižšie úrody pri neodporúčanom monokultúrnom pestovaní a to najmä v ročníkoch s výskytom suchého leta alebo suchej zimy. Výkyvy počasia stimulovali patogénne faktory a tieto sa podpísali pod slabý výsledok výroby (Berzsenyi et al.,2000). Tak ako sa dynamicky mení výmera pestovaných plodín, dynamický by mal byť i osevný postup a výber plodín zaraďovaných do tohto postupu. Slnečnica by v ňom teda popri obilninách nemala chýbať.

Na meniace sa pestovateľské podmienky, ale i komoditný trh reagujú aj osivárske spoločnosti. Každoročne sa snažia prinášať nové produkty ako hybridy kukuríc a slnečnice, menej reagujúce/citlivé na vyššie uvedené negatívne faktory a tiež na pestovateľské podmienky a zvolenú technológiu. Produktová skladba podporovaná neustále prichádzajúcimi novými možnosťami genetiky a šľachtenia, musí pestovateľovi zabezpečiť dostatočný objem a najmä  kvalitu dopestovanej komodity. Správny výber hybridu predurčí koncovú úrodu, jej kvalitu ale aj množstvo. Spoločnosť INTERAGROS preto podporuje pestovanie TOP produktov pomocou pripravených špeciálnych hybridov pod značkou „Enagold“.

Súčasný trh v rýchlo sa meniacich klimatických podmienkach promptne reaguje a ponúka obrovské množstvo nových produktov kukurice, slnečnice, ale i ostatných plodín. Správny výber osív pri „produktovom nápore“ na pestovateľa však môže byť náročnejší. Interagros tento proces dokáže zjednodušiť. Profesionálny pred výber a zaradenie produktov do skupiny Enagold znamená pre pestovateľov bezpečnú voľbu pri voľbe osiva, čo sa odrazí vo vysokej kvalite produktu, počas celej pestovateľskej sezóny až do zberu komodity.

Nový pestovateľský ročník je už v plnom prúde a väčšina pestovateľov už finišuje s porovnávaním a poslednými hodnoteniami získaných výsledkov minulej sezóny, ktorá bude mať vplyv na výber správnych hybridov pre jednotlivé polia v tomto roku. Línia Enagold od Interagrosu je pripravená byť tou správnou voľbou pre každého zodpovedného pestovateľa hľadajúceho kvalitu a istoty. Neváhajte sa preto obrátiť na našich odborníkov, ktorí sú kedykoľvek pripravení vám s výberom pomôcť.

Autor: Spoločnosť Interagros

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down