Presná sejba

Pri presnej sejbe požadujeme rozmiestnenie osiva pestovanej plodiny tak, aby budúce rastliny mali dostatok vzduchu, svetla a živín. Potrebujeme zabezpečiť dobré vzchádzanie a ďalší rast plodiny. Aby pestovaná plodina mohla priniesť primeranú výšku a kvalitu svojej budúcej produkcie, musí mať optimálny priestor pre rozvoj koreňového systému aj nadzemnej fytomasy

Ak sú rastlinky nahustené, navzájom si konkurujú v príjme vody, živín a zacláňajú si slnečné žiarenie, čím sa znižuje efektívnosť fotosyntézy a tým aj výška produkcie. Naopak ak majú rastliny z rôznych dôvodov (chyba pri sejbe, málo klíčivé osivo) k dispozícii veľa priestoru, voľnú pôdu ihneď obsadzujú buriny a pripravujeme sa o značnú časť budúcej úrody. Stále platí: kde chýba rastlina, tam nie je úroda.

  Pri pestovaní poľnohospodárskych plodín nastali výrazné zmeny nielen z hľadiska realizácie ich pestovateľských technológií, ale aj z použitej techniky pre presnú sejbu. Produkcia a kvalita zberaného produktu závisí okrem množstva iných faktorov predovšetkým aj od kvality sejby zakladaných porastov. V ostatných rokoch sa problematike presnej sejby začína venovať pozornosť pri zakladaní porastov viacerých plodín nielen širokoriadkových. To sa premieta aj do výslednej ekonomiky ich pestovania.

Sejačky sa v súčasnosti vyrábajú univerzálne, na výsev rôznych druhov osív bežných poľných plodín. Na výsev špeciálnych plodín sa používajú jednoúčelové stroje. Pri zakladaní porastov poľných plodín vo všeobecnosti požadujeme od sejačiek rovnomerné dávkovanie stanoveného výsevku na celom pozemku, pri rovnakej vzdialenosti riadkov a semien v riadku pri dodržaní určenej hĺbky sejby aj na nerovnom pozemku bez poškodzovania osiva.

Moderné sejačky by mali byť konštrukčne vyriešené tak,  aby mali jednoduché a spoľahlivé nastavenie všetkých ovládacích prvkov. Samozrejmosťou je jednoduchá obsluha a manipulácia s osivom a dosahovanie primeraných denných výkonov. Z toho vyplýva, že vysievané osivo musí byť v stanovenom počte rozmiestnené v pôde rovnomerne v horizontálnom, aj vo vertikálnom smere. Kvalitné založenie porastu vytvára predpoklady na dosiahnutie vysokých úrod.  Rovnomerný porast umožňuje kvalitné využitie mechanizačných prostriedkov pri ošetrovaní a zbere plodín.

Celý článok v RN č. 10

Prof. Dr. Ing. Richard Pospišil

                                                                        Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *