30.09.2021 | 05:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Presný chov oviec - systém riadenia chovu oviec s využitím špecifických zariadení na zber údajov

V súčasnosti sú stavy oviec na Slovensku historicky najnižšie od konca II. svetovej vojny. Len za posledných 5 rokov klesol počet chovaných oviec približne o 80 000 kusov, čo predstavuje pokles o viac ako 20 percent v porovnaní s rokom 2016.

Stúpajúci záujem o jahňacie mäso na domácom trhu, ktorý bol vyvolaný najmä usilovnou marketingovou kampaňou slovenských chovateľov, neslabnúci dopyt po ovčích mliečnych produktoch a prísľuby o viacerých zmenách v chove oviec, prinášajú nádej na zastavenie poklesu a stabilizovanie populácie oviec.
Chov oviec v horských a podhorských oblastiach však zápasí s viacerými problémami. Extenzívny chov je charakteristický nízkou produkčnou úrovňou a výrazne slabšou efektivitou práce v porovnaní s intenzívnejšími chovmi v zahraničí.
Ďalším problémom chovateľov je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a nízky záujem o prácu s ovcami medzi mladými absolventmi stredných škôl. Pre oživenie ovčiarskeho sektora je preto nevyhnutné pracovať na zlepšení pracovných podmienok a zvýšení atraktivity chovu oviec aj medzi mladšou generáciou.
V krajinách s intenzívnejšou živočíšnou výrobou je možné medzi chovateľmi oviec pozorovať zvýšený záujem o inovácie v genetike, šľachtení či v systémoch kŕmenia a získavania mlieka. Za poslednú dekádu sa však dostáva do popredia najmä to, čo sa označuje pojmom presný chov oviec (PCHO).
Presný chov oviec je možné definovať ako systém riadenia chovu oviec s využitím špecifických zariadení, ktoré umožňujú zozbierať veľké množstvo dát. Tie sú automaticky spracované softvérom, ktorý poskytuje celý rad informácií o individuálnych zvieratách. Vďaka tomu je možné nepretržite monitorovať správanie a zdravotný stav oviec či úroveň produkčných a reprodukčných ukazovateľov v reálnom čase.

Viac  sa dočítate v príspevku Ing. Martina JANÍČKA, PhD. z SPU v Nitre - v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 40.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down