16.09.2019 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prevencia je lepšia ako liečba...

Spotrebitelia sú čoraz citlivejší na problémy zdravia a dobrých životných podmienok zvierat v systémoch komerčnej živočíšnej výroby. Očakávajú, že ich potraviny sa budú produkovať s väčším ohľadom na potreby hospodárskych zvierat.

Ekologické poľnohospodárstvo je často priamo spájané so zvýšenou úrovňou zdravia a dobrými životnými podmienkami zvierat. Napriek ich výhodám pre dobré životné podmienky zvierat a ekologickú výrobu však ekologické normy automaticky nevedú k vylepšeniu zdravotného stavu zvierat, ktorý presahuje úroveň konvenčnej výroby. Zdravie zvierat možno preto charakterizovať ako dynamický proces charakterizovaný súladom vonkajšieho a vnútorného prostredia, úrovňou a kvalitou produkcie.
Mnohé štúdie naznačujú, že značný počet ekologických fariem nemôže vo všetkých ohľadoch spĺňať vysoké požiadavky. Dôvodom nedostatkov môže byť skutočnosť, že časové požiadavky na chov zvierat
sú v konkurenčnom vzťahu s inými poľnohospodárskymi oblasťami a často nie sú prvoradé. Podnikanie preventívnych krokov v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat do istej miery konkuruje cieľom vysokej produktivity a nízkych výrobných nákladov.
Riadenie zdravia zvierat navyše často čelí neistote výsledku opatrení týkajúcich sa zdravia, čo komplikuje rozhodovacie procesy. Určenie najúčinnejších opatrení v konkrétnej situácii na farme je preto zásadnou výzvou a musí zohľadniť najlepšie dostupné poznatky o plánovaní zdravia zvierat a úlohe poľnohospodára v tomto procese, ako aj v konkrétnych podmienkach, ktoré vedú k viac faktorovým chorobám z produkcie.
Poľnohospodári nie sú homogénna skupina, ani tí, ktorí nedávno prešli na ekologické poľnohospodárstvo, ani tí, ktorí boli ekologickými poľnohospodármi po celé desaťročia. Spôsob, akým poľnohospodári vnímajú chov dobytka sa veľmi líši, pokiaľ ide o emocionálne pripútanie sa k zvieratám, ich etický pohľad na povolanie, vnímanie potrieb zvierat, definíciu zdravia a dobrých životných podmienok zvierat. Výrobcovia vo všeobecnosti zakotvujú myšlienku dobrého života zvierat prevažne vo svojich každodenných praktikách a spájajú dobré životné podmienky s technickými podmienkami potrebnými na zabezpečenie ziskovosti, ale treba zohľadniť aj oficiálne normy.

Viac sa dočítate v táždenníku ROĽNÍCKE NOVINY č. 37, v článku doc. Ing. MÁRIE CHRENKOVEJ, CSc. z NPPC - VÚŽV Nitra.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down