18.04.2024 | 09:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pri plánovanej alokácii zdrojov nemožno hovoriť o podpore vidieka

Miestne akčné skupiny (MAS) vo štvrtom roku nového programového obdobia 2021 - 2027 nevedia podmienky svojho ďalšieho pôsobenia.

Tvrdí to Národná sieť MAS SR, ktorá zároveň nesúhlasí ani s plánovanou alokáciou a znížením počtu podporených MAS. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR reagovalo, že v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) považuje počet podporených MAS za dostatočný, nevylúčilo navýšenie alokácie.
        "Opakuje sa rovnaký scenár, ktorý nastal v predchádzajúcom období 2014 - 2020, čoho dôsledkom je, že súčasné čerpanie z Programu rozvoja vidieka SR za toto obdobie je nižšie ako desať percent," skonštatoval predseda Národnej siete MAS SR Štefan Škultéty.
        Súčasným nastavením a tempom práce na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) môže podľa neho tento proces trvať 12 rokov. "Pritom samotný program sa končí rokom 2025. Národná sieť MAS SR vyjadruje hlboké sklamanie a rozčarovanie nad touto skutočnosťou," podotkol.
        Národná sieť MAS SR nesúhlasí ani s plánovanou alokáciou na úrovni 166,7 milióna eur v novom programovom období a so znížením počtu podporených MAS zo 107 na 65. Pri tejto výške finančných zdrojov a počte MAS podľa Škultétyho nemožno v žiadnom prípade hovoriť o systémovej podpore rozvoja vidieka.
         "Zároveň požadujeme, aby všetky MAS mali šancu pokračovať po splnení podmienok oprávnenosti MAS a hodnotiacich kritérií pre schválenie stratégie miestneho rozvoja a udelenie štatútu MAS, obdobne ako v Českej republike alebo iných krajinách EÚ," priblížil ďalej Škultéty.
        "MPRV SR kladie dôraz na zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach, zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva," skonštatovala pre TASR hovorkyňa rezortu pôdohospodárstva Veronika Daničová. Podpora rozvoja vidieka bude podľa nej nielen prostredníctvom poľnohospodárskych a lesníckych intervencií, ale aj prostredníctvom intervencie LEADER.
        "V rámci SPP sa plánuje podporiť 65 MAS, čo predstavuje oblasti dostatočne veľké na to, aby sa dosiahlo dostatočné 'kritické množstvo' na splnenie cieľov SPP, a zároveň ide nastavenými podmienkami o taký počet MAS, aby boli oblasti v rámci SR koherentné z fyzického, sociálneho a hospodárskeho hľadiska," ozrejmila ďalej hovorkyňa rezortu pôdohospodárstva.
        V rámci strategického plánu SPP je pre MAS podľa nej vyčlenená výška alokácie 166,5 milióna eur, čo predstavuje približne osem percent z celkového príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, pričom nariadenie Európskej únie hovorí o najmenej piatich percentách, ktoré má členský štát vyčleniť na iniciatívu LEADER.
        Daničová zároveň nevylúčila, že v prípade úpravy rozpočtov v rámci niektorých intervencií na základe pripomienkového konania k II. modifikácii SPP je možné, že príde k navýšeniu alokácie pre MAS.
        Rezort v súčasnosti podľa nej pripravuje metodický pokyn na vypracovanie stratégie miestneho rozvoja, zároveň rozpracováva jednotlivé aktivity, ktoré budú podporené v rámci MAS, a to už v konkrétnom detaile a podmienkach výzvy. "Zo strany rezortu sa vynakladá maximálne úsilie, aby sa implementácia LEADER pretavila do konkrétnych a hmatateľných krokov," podotkla.
        Ministerstvo rovnako prijalo viaceré opatrenia na akceleráciu fungovania PPA v podobe uplatňovania návštevy na mieste v rámci administratívnej kontroly žiadostí o platbu, zavedenia investície s nízkym rizikom, uplatnenia percentuálneho podielu kontrol na mieste na základe vzorky, ako i navýšenia administratívnych kapacít, dodala Daničová.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down