26.09.2019 | 05:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pri pozemkových úpravách bude možné ustanoviť opatrovníka

Pri pozemkových úpravách bude možné okrem iného ustanoviť opatrovníka. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Návrh by v piatok mala na mimoriadnom zasadnutí prerokovať vláda. Účinnosť by mala legislatívna norma nadobudnúť 1. januára 2020.

"Konanie o pozemkových úpravách je samo o sebe komplikovaným a dlhým správnym konaním (vzhľadom na jeho jednotlivé fázy) so stovkami účastníkov a v aplikačnej praxi pomerne často nastávajú prípady, keď nie je možné ani po využití všetkých dostupných možností zistiť právneho nástupcu vlastníka pozemku, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho. V takýchto prípadoch potom nastáva situácia, keď sa konanie zbytočne predlžuje, dokonca aj o niekoľko rokov. Legislatívna úprava zavádza v danom prípade ešte pred tým, ako bude známy okruh dedičov, možnosť okresnému úradu ustanoviť opatrovníka z okruhu blízkych osôb poručiteľa – vlastníka pozemku, v poradí manžel alebo deti, ktorý sa prevažnú časť roka zdržuje v katastrálnom území, v ktorom sa pozemkové úpravy vykonávajú," priblížil agrorezort.
Pokiaľ takéto osoby nebude možné ustanoviť za opatrovníka, okresný úrad podľa MPRV ustanoví za opatrovníka obec. Opatrovník bude na účely pozemkových úprav vykonávať úkony do zápisu dediča do katastra nehnuteľnosti.
"Pre účely pozemkových úprav sa zavádza sa definícia vlastného trvalého porastu a trvalého porastu na cudzom pozemku. Rozlišuje sa medzi stavom, keď vlastník pozemku je aj vlastníkom trvalého porastu na ňom a stavom, keď vlastník oprávnene vysadeného trvalého porastu je jeho vlastníkom. Trvalým porastom na cudzom pozemku môže byt najmä porast vinica, chmeľu, ovocných stromov, ovocných krov, prípadne ďalších okrasných, rýchlorastúcich alebo iných drevín, ktorý bol oprávnene a so súhlasom vlastníka, ak bol v čase výsadby potrebný, vysadený na cudzom pozemku po účinnosti zákona číslo 229 z roku 1991," dodalo MPRV SR.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down