12.06.2023 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prioritou vlády bude brzdenie potravinovej inflácie a fungovanie SPF a PPA

Krátkodobými prioritami vlády budú brzdenie potravinovej inflácie, efektívne fungovanie Slovenského pozemkového fondu (SPF) a Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ako aj zvýšenie ochrany zdravia spotrebiteľov.

Vyplýva to z Programového vyhlásenia vlády (PVV), ktoré schválil kabinet premiéra Ľudovíta Ódora. Strednodobou prioritou vlády bude efektívny manažment rizík a zvyšovanie produktivity a udržateľnosti v pôdohospodárstve a lesníctve.
        "Prudko rastúce ceny potravín predstavujú zásadný problém pre širokú verejnosť, najviac však pre zraniteľné skupiny. Vláda posúdi možné opatrenia eliminujúce dosahy rastu cien potravín v spolupráci so všetkými zúčastnenými stranami od prvovýrobcov až po maloobchod," uviedla vláda vo svojom programovom vyhlásení.
        Podľa vlády je potrebné zvýšiť efektivitu a udržateľnosť fungovania strategických inštitúcií, akými sú SPF a PPA. Vláda vynaloží úsilie pri odstránení administratívnej záťaže a zavádzaní automatizovaných procesov v rozhodovaní. Pripraví pravidlá a postupy zefektívňujúce konania a úkony v jej kompetencii. Bude pokračovať modernizácia PPA, digitalizácia inštitúcie a príprava prostredia pre budúce zavedenie digitálneho portálu farmára.
        Ruská agresia voči Ukrajine a s ňou súvisiace problémy dodávateľských reťazcov a trhu samotného zvýšili podľa vlády potrebu ochrany zdravia spotrebiteľa. Vláda vykoná detailný audit testovacích kapacít rezortu pôdohospodárstva a poverí dotknuté inštitúcie zabezpečiť technické vybavenie a zefektívniť kontroly s cieľom zefektívniť a urýchliť uvoľnenie testovaného tovaru na vnútorný trh.
        Vláda podľa PVV navrhne rôzne alternatívy na riešenie škôd spôsobených nepredvídateľnými prírodnými katastrofami v poľnohospodárstve, vplyvmi klimatických zmien, zdravotne a ekonomicky nebezpečnými chorobami, zvlášť prenosnými zo zvierat, respektíve z potravín na človeka, ako aj škodami spôsobenými zverou.
        Vládny kabinet bude pokračovať v opatreniach proti ďalšiemu zaberaniu kvalitnej poľnohospodárskej pôdy. Podporí výstavbu v opustených areáloch bývalých poľnohospodárskych objektov a bude pokračovať v zavádzaní povinnosti rekultivačnej náhrady poľnohospodárskej pôdy, s výnimkou výstavby nájomných bytov a štátnej infraštruktúry.
        Vláda chce podľa PVV pokračovať aj v uplatňovaní existujúcich finančných nástrojov a preskúma možnosti v oblasti mikropôžičiek pre malých, mladých, rodinných a začínajúcich poľnohospodárov. Dôležitou prioritou bude aj dlhodobá udržateľnosť lesníctva.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down