08.07.2021 | 05:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pripomenuli sme si spoločenský prínos mlieka

Aj v tomto roku, avšak z dôvodu pokračujúcej pandémie v menšom počte ľudí ako v predchádzajúcich rokoch, sme si na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pripomenuli spoločenský prínos mlieka a mliečnych výrobkov a najmä ich prínos pre zdravie ľudí.

Milé stretnutie už tradične zorganizoval vedecký tajomník Slovenskej spoločnosti pre výživu Ing. Ladislav Staruch, PhD. spolu s predsedom Doc. MUDr. Igom Kajabom, DrSc. Napriek vonkajšej horúčave sa v priestoroch sídla dekana fakulty stretli poprední predstavitelia fakulty na čele s dekanom prof. Ing. Antonínom Gatialom, DrSc. s predstaviteľmi potravinárskej vedy a výskumu, so zástupcami MPRV SR, Vidieckeho parlamentu na Slovensku a so zástupcami potravinárskej praxe. Významným prínosom bola aj účasť predstaviteľa Farmy Bardy z Jasenového, ktorý okrem svojej farmy má aj vynikajúcu mliekareň na spracovanie kozieho mlieka na celú škálu vynikajúcich výrobkov.
Toto stretnutie nebolo náhodné a konalo sa v blízkom čase osláv Svetového dňa mlieka, ktorý sa už celosvetovo oslavuje 1. júna, v čase, keď je aj Medzinárodný deň detí. Tieto sviatky majú navzájom veľa spoločného, pretože aj mliečne výrobky majú najväčší zdravotný prínos práve pre malé a dospievajúce deti.
Po úvodných príhovoroch Ing. Ladislava Starucha a Doc. Igora Kajabu vystúpil bývalý dlhoročný riaditeľ Výskumného ústavu mliekarenského v Žiline Ing. Karol Herian, CSc., ktorý pripomenul nenahraditeľný zdravotný prínos mliečnych výrobkov, poukázal na súčasný stav a na aktuálne problémy.
Konštatoval, že  Slovensko už stratilo potravinovú sebestačnosť, že napriek nevyužitým plochám lúk a pasienkom sa stále znižujú počty hospodárskych zvierat a tým aj produkcia mlieka i mäsa. Veľmi nepriaznivá situácia je v spotrebe mliečnych výrobkov, hoci na trhu je bohatý sortiment. V Európskej únii patríme medzi štáty s najnižšou spotrebou mlieka a mliečnych výrobkov. U nás sa spotrebuje dva- až trikrát menej kyslomliečnych výrobkov a syrov ako v Európe. Pritom napríklad vo Francúzsku, hoci ľudia konzumujú až trikrát viac kyslomliečnych výrobkov a tučných syrov, netrpia srdcovocievnymi ochoreniami, majú menej onkologických ochorení, majú krásnu štíhlu postavu a dožívajú sa priemerného veku až 84 rokov.

Celý príspevok Ing. Karola Heriana, CSc. bude uverejnený v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 28.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down