24.02.2015 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Príprava štvrtého ročníka odštartovaná

Prípravy štvrtého ročníka Celoslovenských dní poľa sú už v plnom prúde. Podujatie sa uskutoční už tradične na poľnohospodárskom podniku Združenie Agropodnikateľov, Družstvo vo Dvoroch nad Žitavou. Tak ako po minulé roky, aj v tomto roku Vás budeme prostredníctvom Roľníckych novín pravidelne informovať o vykonaných prácach na príprave Celoslovenských dní poľa. Taktiež budeme prinášať aktuálne informácie o počtoch odrôd jednotlivých poľných plodín vysiatych v maloparcelkových pokusoch, o počtoch vysiatych pokusov ochrany a výživy rastlín.

Praktické prípravy Celoslovenských dní poľa 2014 sme zahájili výberom nového pozemku, vymeraním výstavných plôch a prípravou pôdy pred založením maloparcelových pokusov ozimnej repky. Pre štvrtý ročník sme založili 114 parceliek repky pre 24 osivárskych a chemických firiem. Z toho 92 políčok sú rôzne odrody a hybridy ozimnej repky a 22 políčok je vysiatych pre chemické a výživárske pokusy.

Lokalita a charakteristika  pozemku

 

Pozemok sa nachádza v tej istej lokalite ako v predchádzajúcich ročníkoch, v katastri  obce  Dvory nad Žitavou. Je to kukuričná výrobná oblasť so stredne ťažkou karbonátovou černozemou, s nadmorskou výškou okolo 125 m. Priemerný ročný úhrn zrážok je 520 mm a priemerná ročná teplota 9,7°C.  Zásobenosť pôdy prístupnými živinami je: fosfor 67 mg/kg, draslík 335mg/kg, horčík 198 mg/kg, pH 7,2. 

 

Príprava pozemku, hnojenie a sejba repky

 

V tomto roku výstava zaberie plochu až 25 ha pôdy. Predplodinou na parcele pre výstavu Celoslovenské dni poľa 2015bol jarný jačmeň. Ihneď po zbere jačmeňa a zvezení slamy - 18. 7. 2014, nasledovala podmietka radličkovým kypričom HORSCH TERANO FX. Podmietku sme do 24 hodín ošetrili valcovaním. Týmto rýchlym zásahom zabránime vyparovaniu vody z pôdy, urýchlime vzchádzanie výdrvu jačmeňa a burín, čo nám následne uľahčí ďalšiu prípravu pôdy.

Pozemok obrábame konvenčnou technológiou – orba, valec, kompaktor. Pri takom množstve maloparcelkových pokusov rôznych plodín sa nám táto technológia najviac osvedčila. Plochu sme 5. augusta vyhnojili maštaľným hnojom v dávke 23 t/ha. Maštaľný hnoj sme následne zaorali do hĺbky 18 cm otočným pluhom LEMKEN. Oráčinu sme 11. augusta zrovnali kompaktorom a v takomto stave pole čakalo na predsejbovú prípravu pôdy. Pred sejbou sme aplikovali 200 kg NPK 15:15:15, ktoré sme 5. septembra v rámci predsejbovej prípravy pôdy zapravili do pôdy kompaktorom. Po príprave pôdy, ale ešte pred samotnou sejbou potrebujeme jeden deň na presné vymeranie políčok a vytýčenie každej jazdy sejačky.

Sejbu sme vykonali 6. septembra 2014 sejačkou JOHN DEERE A 750 so záberom 6m a medziriadkovou vzdialenosťou 16 cm. Sejba 114 parceliek repky zaberie dva dni práce pre 5 ľudí. Najviac času však zaberie dokonalé vyčistenie sejačky po každom záseve. Celú plochu repky sme po sejbe povalcovali cambridgskými valcami, čo zabezpečilo rovnomernejšie vzchádzanie rastlín, ale taktiež vyrovnalo povrch pred aplikáciou pôdnych herbicídov. Medzi jednotlivými odrodami vynechávame uličku 0,5 m. Výsevky na jednotlivých parcelkách sa pohybovali v rozmedzí 2,5 – 4,5 kg na hektár podľa požiadaviek majiteľov odrôd. Taktiež sme rešpektovali poradie sejby jednotlivých odrôd, tak ako si ho zadali vystavovatelia. Jedným prejazdom sejačky sme siali dve odrody po tri metre šírky, pretože na sejačke je možné nastaviť výsevok každej polovice samostatne. Parcelky repky sejeme zámerne dlhšie, aby okraje slúžili ako ochranný pás pred ohryzom zverou, ktorá v zime pokusy s obľubou navštevuje. V jarnom období po prezimovaní prebytočnú repku vymulčujeme na požadovanú vzdialenosť.

 

Stav porastu a ochrana repky na jeseň

 

Po sejbe, 7.septembra sme repku ošetrili preemergentným herbicídom. Aj vďaka včasnej a kvalitnej príprave pôdy v interakcii s bohatými letnými zrážkami sa nám podarilo založiť kompletné porasty na všetkých políčkach. Ihneď po vzídení repky, v štádiu klíčnych listov až prvého pravého listu (17. septembra) sme museli aplikovať prvý insekticíd - Cyperkill 25 EC v dávke 0,1 l na hektár proti skočkám.

Nálet škodcov a poškodenie mladých rastliniek repky nastal mimoriadne skoro. Súvisí to aj s faktom, že osivá repky neboli insekticídne morené ako po minulé roky. Už 3 dni po prvom insekticídnom ošetrení sme museli pristúpiť k ďalšiemu insekticídnemu zásahu. Vzhľadom na silný tlak škodcov sme sa rozhodli pre aplikáciu insekticídnej kombinácie, organofosfát + pyretroid. Až tento insekticídny zásah nám zabezpečil kľudný spánok bez škodcov na celý nasledujúci týždeň. Ďalšie ošetrenie biostimulátorom na podporu zakoreňovania bolo urobené 1. októbra - v štádiu 4 – 5 pravých listov repky. Poslednú jesennú aplikáciu sme vykonali 10. októbra, porast sme ošetrili fungicídom s rastovo regulačným účinkom /účinná látka – tebuconazole/ v kombinácii s listovým hnojivom Maxibor 150 v dávke 1 l/ha.

Rastliny repky vstupovali do zimy v dobrom kondičnom stave, v štádiu prízemnej listovej ružice s 7 až 9 listami a s priemernou hrúbkou koreňového krčka 8 až 12 mm. Dnes možno konštatovať, že všetkých 114 parceliek repky zimuje v dobrom rastovom štádiu a na Celoslovenských dňoch poľa  2. - 3. júna 2014 ich vystavovatelia predstavia odbornej verejnosti.

DUŠAN BLAHO

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down