Projekt Bioregio pomôže zvýšiť mieru recyklácie biologických materiálov

Posilniť európsku cirkulárnu ekonomiku v oblasti biologických materiálov je cieľom medzinárodného projektu Bioregio, do ktorého sa zapojila Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) a Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Projekt sa začal v januári tohto roka a trvať bude päť rokov.

Realizovaný je v rámci programu Interreg Europe, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na realizáciu projektu Bioregio je vyčlenených 1,5 milióna eur. Výsledkom by mala byť lepšia pripravenosť partnerských regiónov na rozvoj príslušných regionálnych politík na podporu cyklickej ekonomiky so zameraním na uzavretie kolobehu biologických materiálov. Okrem toho výsledky projektu prispejú k nevyhnutnému prechodu k rozsiahlejšiemu a udržateľnému využívaniu biologických zdrojov v celej Európskej únii.
Konzorcium projektu Bioregio, ktoré pozostáva z ôsmich partnerov zo šiestich krajín, plánuje ovplyvňovať politiky zdrojovo efektívneho hospodárstva a posilňovať regionálnu bioekonomiku. V rámci projektu si budú partneri vymieňať poznatky o najlepších dostupných technológiách a modeloch spolupráce. Prvé medzinárodné stretnutie partnerov sa bude konať vo fínskom meste Lahti v apríli tohto roku.
Kolektívne poznatky partnerov projektu zvýšia mieru recyklácie biologických materiálov, akými sú odpady z potravín, komunálne a priemyselné kaly a poľnohospodárske zvyšky, ktoré môžu byť spracovávané s využitím podobných technológií. Tieto najlepšie dostupné technológie a modely zahŕňajú napríklad biorafinérie, výrobu bioplynu a relevantné modely spolupráce, ako sú ekosystémy, siete, či administratívnu spoluprácu smerujúcu k uzatvoreniu kolobehu biologických tokov. „Bioregio je impulzom na zavedenie a zlepšenie regionálnej cirkulárnej ekonomiky, čo môže podporiť zvyšovanie pridanej hodnoty regiónu,“ povedal Riitta Nieminen, riaditeľ rozvoja regionálnej rady Päijät-Häme, ktorá je jedným z partnerov projektu.

(tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *