18.04.2018 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rastlinné komodity sú úspešné

Poľnohospodársko – ekonomická konferencia Senec
Roľnícke noviny a Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva zrealizovali 22. marca v Senci Poľnohospodársko – ekonomickú konferenciu na tému Situácia a perspektívy na trhu vybraných agropotravinárskych komodít v Slovenskej republike.

Po každej prezentácii zameranej na určitú komoditu nasledovala diskusia so zástupcami praxe. V predchádzajúcom vydaní Roľníckych novín sme priniesli zborník referátov z konferencie, v tomto vydaní prinášame časť diskusií venovaných rastlinným komoditám – obilninám, olejninám, ovociu a zelenine.

Obilniny a olejniny

K prezentácii Situácia na trhu s obilninami a olejninami sa v moderovanej diskusii stretli Daniela Rudá, riaditeľka Odboru rastlinnej výroby MPRV SR a Vladimíra Debnárová, výkonná tajomníčka Združenia pestovateľov obilnín.

Je správne, že Slovensko je čistým vývozcom obilnín a olejnín? Môžeme sa na export obilnín a olejnín pozerať ako na kompenzáciu dovozu bravčového mäsa, v ktorom máme vysoké záporné saldo? 

D. Rudá: Slovensko má výborné pôdno-klimatické podmienky pre pestovanie obilnín. V EÚ zastáva dominantné miesto v pestovaní obilnín Francúzsko, Poľsko a Nemecko. Slovensko v rámci EÚ je na 16. mieste v pestovaní a na 15. mieste v produkcii obilnín. Z hľadiska kvality obsadzujeme popredné miesta – podľa porovnania jednotlivých kvalitatívnych parametrov obilnín vrátane kukurice sa Slovensko na poslednom hodnotení umiestnilo medzi prvými tromi. Ak by sme mali hovoriť o sebestačnosti, kde sa dáva pomer produkcie a spotreby, z dlhodobého  hľadiska dosahujeme nad 100%, pri základných obilninách nad 140%. Tým nám vzniká priestor aj na  zahraničný obchod, v ktorom máme z dlhodobého hľadiska naozaj v sektore obilnín pozitívne saldo. Za rok 2017 je to zhruba 257 mil. eur a predchádzajúci rok 273 mil. eur. Tu je dôležité nastavenie správnych obchodných podmienok tak, aby nám nedochádzalo ku kumulovaniu konečných zásob, ktoré môže byť problematické.

Malo by Slovensko produkovať viac obilnín alebo by sme sa mali venovať aj iným plodinám v rámci  diverzifikácie? Aký je z hľadiska udržateľnosti správny a racionálny koncept a postup?V. Debnárová: Obilniny a olejniny sú komodity, ktoré sú stále pomerne  ľahko dopestovateľné a dobre zobchodovateľné, čiže je u nás ekonomický záujem ich pestovať. V rámci nášho združenia sme asi pred dvoma rokmi urobili analýzu, na základe ktorej sme zistili, že za posledných 40 rokov (od roku 1975 do roku 2015) sa výmera obilnín na Slovensku nie zvyšovala, ale znižovala, a to o 50-100 000 ha. Produkciu obilnín zvyšovala hektárová úroda. Avšak pestovateľské plochy olejnín za toto obdobie vzrástli o 1500 % (z 16 000 ha na vyše 240 000 ha). Z toho môžeme vidieť, že za úbytok okopanín, zeleniny, špeciálnych plodín atd. môžu viac olejniny. V osevnom postupe tieto plodiny samozrejme chýbajú. Ak chceme dosiahnuť pozitívnu bilanciu a perspektívu v rastlinnej výrobe, treba nám nahradiť možno až 200 000 ha monokultúr inými plodinami. Sú rôzne možnosti, napríklad technická konopa, amaranthus a iné plodiny, ktoré majú na Slovensku vhodné podmienky na pestovanie a je o ne na trhu záujem. Veľmi nám záleží na tom, aby monokultúry nespôsobovali problémy, nakoľko rastie spotreba pesticídov a iných chemických prostriedkov, ktoré sú potrebné na zachovanie zdravia monokultúrnych porastov.

Viac sa dočítate v 16. čísle Roľníckych novín

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down