29.12.2022 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Recyklácia rôznych vedľajších produktov a možnosti ich využitia vo výžive zvierat

Značné množstvá vedľajších produktov pri spracovaní olejnín môžu mať škodlivé účinky na životné prostredie. V dôsledku toho sa zvažovalo mnoho alternatívnych spôsobov ich využitia. Významnou alternatívou z kvantitatívneho hľadiska je ich využitie ako zdroja živín pre zvieratá.

Informácie o chemických a nutričných charakteristikách rôznych druhov vedľajších produktov, ktoré sú výsledkom nových priemyselných postupov používaných na extrakciu oleja, sa musia získať, aby sa dosiahlo ich efektívne využitie pre zvieratá.
Európska komisia definovala biohospodárstvo ako premenu obnoviteľných biologických zdrojov do nových produktov s pridanou hodnotou, vrátane potravín, krmív, biologických produktov a bioenergie. Cieľom je prispieť k väčšej udržateľnosti zvýšením efektívnosti zdrojov a zhodnocovania materiálov. Biohospodárstvo zahŕňa produkciu obnoviteľných biologických zdrojov a premenu týchto zdrojov a odpadových tokov na produkty s pridanou hodnotou ako sú potraviny, krmivá, bioprodukty a bioenergia. Potravinová bezpečnosť bola identifikovaná, okrem iných faktorov, ako kľúčová spoločenská výzva, najmä vzhľadom na bezprecedentný rast svetovej populácie. Čoraz dôležitejším zdrojom dodatočnej biomasy je odpad produkovaný sektormi poľnohospodárstva, lesníctva a rybného hospodárstva. Lineárny ekonomický model „zober -vyrob - zlikviduj“ sa ukázal ako neudržateľný; naproti tomu prístup obehového hospodárstva má za cieľ zachovať hodnotu produktov a materiálov čo najdlhšie a zároveň minimalizovať využívanie zdrojov a tvorbu odpadu.
Súčasné stratégie založené na širšom chápaní biohospodárstva sa zameriavajú na tri sektory využitia biomasy: biomasu na výrobu potravín a krmív, priemyselné bioprodukty a bioenergiu. Vnútroštátne stratégie biohospodárstva jasne neuprednostňujú žiadny z týchto sektorov pred ostatnými; okrem toho sa často používajú samostatné programy výskumu a vývoja špecifické pre daný sektor.

Viac sa dočítate v príspevku doc. Ing. MÁRIE CHRENKOVEJ, CSc. z NPPC - VÚŽV Nitra - v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 1.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down