14.02.2014 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Registrácia pozemkových spoločenstiev sa odsunula na koniec júna

Všetky doteraz pôsobiace pozemkové spoločenstvá vlastníkov lesov a poľnohospodárskej pôdy majú povinnosť prispôsobiť svoje pomery novému zákonu o pozemkových spoločenstvách, ktorý nadobudol účinnosť ešte v máji minulého roka. Pôvodný termín do konca februára 2014 sa však novelou zákona posunul na koniec júna. Pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity sa dovtedy musia pretransformovať na spoločenstvá s právnou subjektivitou. Ak si túto povinnosť nesplnia, hrozí im pokuta od 100 do 3000 eur.

"Niektoré, najmä väčšie spoločenstvá, nedokázali splniť povinnosť, a to prispôsobiť svoje pomery tomuto zákonu v ustanovenom termíne. Z toho vyplynula  potreba určiť iný, neskorší termín," vysvetlil novelizáciu riaditeľ odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) Peter Hajnala.
Spoločenstvá bez právnej subjektivity nemôžu čerpať podporu z eurofondov. Mnohé z nich pritom navonok voči tretím osobám vystupujú a konajú ako spoločenstvá s právnou subjektivitou. Aj preto bol po niekoľkých rokoch snáh z iniciatívy Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska prijatý nový zákon. "Hlavným cieľom bolo odstrániť zbytočnú tvrdosť pôvodného zákona, ako aj niektoré nepresnosti vo výklade jeho ustanovení," vysvetlil podpredseda únie Juraj Vanko. Právna norma prináša podľa neho najmä jednoduchší spôsob zakladania pozemkových spoločenstiev na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach.
"Individuálni vlastníci pozemkov sa budú môcť už voľnejšie rozhodnúť, že si tieto pozemky združia s cieľom hospodáriť na nich spoločne," doplnil Vanko. Ako ďalej poznamenal, doteraz s tým museli súhlasiť všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti, po novom stačí súhlas nadpolovičnej väčšiny z nich.
Sporný bol aj prevod vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti cudzím osobám, ktoré neboli členmi pozemkového spoločenstva. "Podľa nového zákona v takých prípadoch musí vlastník svoj podiel na spoločnom pozemku ako predávajúci ponúknuť ostatným členom spoločenstva prostredníctvom výboru a iba ak nikto z členov nemá o kúpu záujem, môže ho predať tretej osobe," priblížil J. Vanko.
Zjednodušilo sa aj zvolávanie zhromaždenia spoločenstva, ktoré nemusí byť už uverejňované v celoštátnej tlači, stačí uverejniť oznam na obvyklom mieste alebo na webovom sídle spoločenstva. Spoločenstvá už nemajú ani povinnosť každoročne do 31. marca zasielať štátnej správe aktualizovaný zoznam svojich členov. Zmena sa týka približne milióna vlastníkov, ktorí majú v spoluvlastníctve spolu 499.674 hektárov plochy. (tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down