20.04.2015 | 12:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rekordný počet vystavovaných odrôd obilnín

Ozimné obilniny tvoria v rastlinnej výrobe najdôležitejšiu skupinu poľných plodín. Najrozšírenejšou z nich, čo sa týka pestovateľských plôch, je pšenica ozimná. Za posledných sto rokov jej plocha vo svete vzrástla zo 100 mil. ha na 250 mil. ha. Pestuje sa v prvom rade pre zrno na výživu obyvateľstva, na výživu hospodárskych zvierat, ale významné miesto má aj v potravinárskom, liehovarníckom a farmaceutickom priemysle. Na Slovensku zaberá ozimná pšenica viac ako 30 % osevných plôch. Nie je teda náhoda, že aj na poľnohospodárskej výstave - Celoslovenské dni poľa/CDP/ vo Dvoroch nad Žitavou má práve ozimná pšenica najväčšie zastúpenie zo všetkých poľných plodín.

Široký sortiment odrôd a hybridov ozimín

Štvrtý ročník Celoslovenských dní poľa vo  Dvoroch nad Žitavou ponúkne návštevníkom skutočne širokú paletu odrôd a hybridov ozimín. Mimoriadne obšírne bude zastúpenie  ozimnej pšenice, ktorej sa nám podarilo sústrediť do pokusov  až neuveriteľných 201 odrôd a hybridov. Všetkých ozimín spolu je založených  357  maloparcelových pokusov, vrátane repky olejnej ozimnej. Oproti minulému roku je to nárast o 32 %. Z ďalších ozimín sú založené pokusy ozimného jačmeňa - 22  odrôd,  raže 14 a tritikále 6 odrôd. Návštevníkov určite zaujmú aj 3 odrody ozimného ovsa a 3  ozimné hrachy.  Široký je aj sortiment ďatelinovín a  ďatelino – trávnych miešaniek, ktorých je vysiatych 15 políčok. Odrody do pokusov dodalo spolu  32 osivárskych spoločností pôsobiacich na Slovensku. Okrem veľkého počtu odrôd a hybridov ozimín sme pre 18 chemických firiem pripravili až 74 pokusov ozimín, určených pre ukážky ochrany a výživy rastlín. Pre farmárov  budú zaujímavé hlavne  ucelené inovatívne technológie herbicídnej, fungicídnej a insekticídnej ochrany rastlín . Veľký počet pokusov  je založených pre  varianty s výživou rastlín, počnúc základným hnojením NPK, štartovacími mikrogranulovanými  hnojivami s obsahom mikroelementov a listovou výživou poľných plodín. Stále významnejšie miesto v pokusoch na Celoslovenské dni poľa a taktiež pri  pestovaní rastlín  majú aj rastové  regulátory a biostimulárory, ktoré dokážu účinne urýchliť látkovú výmenu a chemické procesy v rastline. Svoje miesto si nachádzajú hlavne počas nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré sú stresujúce pre rastliny.

 

 

Výber pozemku, hnojenie a  príprava pôdy            

Pozemok pre štvrtý ročník výstavy CDP sa nachádza v tej istej lokalite  ako v predchádzajúcich ročníkoch. Je to parcela, na ktorej sa výstava konala v roku 2013. Lokalita, aj kvalita pôdy najlepšie vyhovujú našim požiadavkám. Pozemok je dobre prístupný pre návštevníkov a techniku, výškovo vyrovnaný, pôda je dobre zásobená živinami,  stredne ťažká, priepustná a hlavne  ľahko obrábateľná. Je to kukuričná výrobná oblasť so stredne ťažkou karbonátovou černozemou, s nadmorskou výškou okolo 125 m. Priemerný ročný úhrn zrážok je 520 mm a priemerná ročná teplota je  9,7°C. Aktuálna zásobenosť pôdy prístupnými živinami je: fosfor 67 mg/kg,  draslík 335mg/kg, horčík 198 mg/kg, pH 7,2. Je to pozemok, ktorý najlepšie spĺňa požiadavky vystavovateľov, organizátorov, vykonávateľov prác, ale hlavne požiadavky nespočetného množstva plodín,  ktoré vysievame a pripravujeme na výstavu. Oproti roku 2013 budeme lepšie pripravení na takzvaný „mokrý variant výstavy“. Už v auguste 2014 sme vysiali trávne plochy určené pre parkoviská a výstavu techniky, čím sa zlepší pevnosť pozemku aj v prípade dažďa. Predplodina na parcele pre výstavu Celoslovenské dni poľa 2015 bol jarný jačmeň. Po zbere jačmeňa a zvezení  slamy  nasledovala podmietka, ktorú sme do 24 hodín ošetrili valcovaním. Týmto rýchlym zásahom  zabránime vyparovaniu vody z pôdy,  urýchlime  vzchádzanie výdrvu jačmeňa a burín, čo nám  následne uľahčí  ďalšiu prípravu pôdy a odburinenie pozemku.  Pozemok obrábame konvenčnou technológiou. Pri takom množstve maloparcelkových  pokusov rôznych plodín sa nám klasická orba najviac osvedčila.  Plochu sme 5. augusta vyhnojili maštaľným hnojom  v dávke  23 t/ha a  následne  zaorali do hĺbky 18 cm. Oráčinu  sme 11. augusta  zrovnali kompaktorom a v takomto stave pole čakalo na predsejbovú prípravu pôdy pod repku. Na celej ploche  sme aplikovali 200 kg NPK 15:15:15, ktoré sme 5. septembra, v rámci predsejbovej prípravy pôdy pod pokusy repky zapravili do pôdy  kompaktorom. Na takto urovnanom pozemku nám v priebehu septembra povzchádzala ďalšia vlna burín a výmrvu jačmeňa. Predsejbovú prípravu pôdy sme urobili 8. októbra kompaktorom Lemken so šípovými radličkami. Dvomi prejazdami po sebe sme zabezpečili dokonalé urovnaniu pozemku a likvidáciu burín. Vytvoriť dostatočný časový odstup medzi základnou prípravou pôdy a predsejbovou prípravou pôdy je veľmi dôležité. Uľahčí  nám to vytvorenie kvalitného osivového lôžka, pretože pôda bude dostatočne uľahnutá a kapilarita v pôde obnovená. Iba sejba do precízne pripravenej pôdy pred sejbou, nám zabezpečí kompletné a vyrovnané vzchádzanie rastlín

 

Sejba pokusov ozimných obilnín

 

Pôdu sme na sejbu pripravili v dobrej kvalite, s osivovým lôžkom v hĺbke 5 cm. Pri sejbe maloparcelkových pokusov musí byť každý centimeter pôdy dokonale pripravený.  Iba sejba do precízne pripravenej pôdy pred sejbou  nám zabezpečí kompletné a vyrovnané vzchádzanie rastlín na každom políčku. Po príprave pôdy, ale ešte pred  samotnou sejbou  nastáva čas na presné vymeranie políčok, uličiek a vytýčenie začiatku a konca každej jazdy sejačky. Pred samotnou sejbou  je potrebné ešte pripraviť jednotlivé vzorky osív. Navážené množstvá osív pripravíme do vrecúšok, presne označíme a zoradíme do poradia, v akom sa budú podľa pripraveného plánu vysievať. Prísne a presné dodržiavanie vopred pripraveného plánu sejby a dokonalá evidencia vysiatych políčok  musia byť samozrejmosťou pri tejto práci.

Samotnú sejbu sme vykonali  10.10. 2014 maloparcelovou sejačkou so záberom 1 m , už tradične v spolupráci s pracovníkmi ÚKSUPu  Želiezovce. Sejba každého políčka pozostáva z dvoch prejazdov sejačky. Spolu sme vysiali 265 políčok ozimín /to je spolu 530 samostatných zásevov/. Celú plochu sme po sejbe povalcovali, čo nám zabezpečilo rovnomernejšie vzchádzanie rastlín.  Porasty ozimín povzchádzali kompletne aj vďaka včasnej a kvalitnej základnej a predsejbovej príprave pôdy. V rastovom štádiu  2 - 3 listov obilnín sme urobili insekticídne ošetrenie porastov ozimín proti voškám a cikádkam - prenášačom vírusových chorôb.

 

Stav porastov pred vstupom do zimy a po prezimovaní

Oziminy vstupovali do zimy kompletne zapojené v dobrom zdravotnom aj kondičnom stave v BBCH 25 - plné odnožovanie. Pravidelne máme v zimnom období problémy s požermi, spôsobenými zverou, ale v tomto roku sme zaznamenali enormné premnoženie hrabošov. S kladením nástrah  sme začali už po vzídení repky a pokračovali sme v obilninách. Prípravok sme vkladali priamo do nôr tak, aby k nástrahe nemali prístup voľne žijúce zvieratá a vtáctvo. Ochranu proti hrabošom sme robili aj počas zimy,  vždy do nových aktívnych nôr hrabošov. Aj napriek tomu, že zima bola bohatá na zrážky, hraboše sú na poliach stále aktívne a v jarnom období budú potrebné ďalšie zásahy.  Po takejto mokrej jeseni a zime budeme určite pozorovať  vyšší tlak chorôb a škodcov na všetkých poľných plodinách. Vo Dvoroch nad Žitavou máme už za sebou prvé – regeneračné  prihnojenie ozimín. Aplikovali sme Dasu v dávke 150 kg na obilniny a 200 kg na repku. Po zime máme porasty kompletné a v dobrom zdravotnom stave. Teraz musíme správnymi agronomickými zásahmi pokračovať v modelovaní porastov a príprave Celoslovenských dní poľa 2015. V týždenníku Roľnícke noviny Vás budeme aj naďalej  informovať o postupe prípravných prác na Celoslovenské dni poľa vo Dvoroch nad Žitavou o sortimente vysiatych jarín a o stave porastov.

 

 

                                                                                        Dušan Blaho

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down