03.03.2018 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Reťazce združené v SAMO prispeli k nevyváženým obchodným vzťahom

Sú to práve najväčšie obchodné reťazce združené v SAMO, ktoré svojím konaním prispeli k netransparentným a nevyváženým obchodným vzťahom medzi dodávateľmi a obchodníkmi. Ak myslia vážne férové obchodovanie, nemôže byť pre nich pripravovaná novela problémom. Uviedlo to pre TASR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na kritiku návrhu nového zákona o neprimeraných podmienkach Slovenskou alianciou moderného obchodu (SAMO).

Obchodné vzťahy majú byť podľa MPRV medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín férovejšie a vyváženejšie. To bolo hlavným dôvodom prípravy návrhu zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny. Nová právna úprava prinesie elimináciu skrytých poplatkov, skrátenie lehoty splatnosti faktúr, možnosť predkladania anonymných podnetov, ale aj lepšiu kontrolu či prísnejšie sankcie.
"Neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch sú dôsledkom zneužívania ekonomickej sily jedného z účastníkov obchodného vzťahu, väčšinou na úkor dodávateľa. Prejavujú sa najmä formou rôznych peňažných alebo nepeňažných plnení dodávateľa nad rámec dohodnutej kúpnej ceny. Je to napríklad zľava z kúpnej ceny, skryté poplatky za marketing, jednostranne nevyvážené zmluvné vzťahy alebo platby za zaradenie do registra dodávateľov. Chceme tomu zabrániť a vytvoriť férovejšie podmienky pre dodávateľov potravín, ktorí sú neraz obrazne povedané vykosťovaní," uviedol agrorezort.
Obchodné vzťahy sú podľa MPRV výrazne deformované aj tzv. faktorom strachu, ktorý spôsobuje, že strana so slabšou vyjednávacou pozíciou neuplatní v plnej miere svoje práva. Z obavy pred ohrozením obchodných vzťahov radšej dodávateľ pristúpi na často jednostranne nevýhodné podmienky. "Aj preto navrhujeme zaviesť podávanie anonymných podnetov, pretože v súčasnosti prichádza len málo podnetov z obavy o vylistovanie dodávateľov," poznamenalo MPRV.
"Aktuálne platný zákon je zastaraný a nevie riešiť množstvo kreatívnych nápadov, ktoré v potravinovom obchode vznikajú. V praxi stačí, že odberateľ len formálne službu pomenuje iným názvom a už nič neporušil. Napríklad zákon zakazuje spoplatnenie spotrebiteľského prieskumu, ale ak ho obchodník nazve počítačové spracovanie údajov, to už, žiaľ, sankcionovať nemôžeme. Navrhovaná právna úprava rozširuje výpočet skutkových podstát a zavádza tiež tzv. generálnu klauzulu, ktorej porušenie bude sankcionovateľné," upozornilo ministerstvo pôdohospodárstva.
MPRV zdôraznilo, že po novom bude možné predkladať podnety na neprimerané obchodné podmienky už aj anonymne. V súčasnosti totiž subjekt, ktorý je protiprávnym konaním poškodený, nie je vo väčšine prípadov ochotný toto konanie ministerstvu oznámiť a dodať k nemu podklady. Je totiž často od porušiteľa ekonomický závislý. Kým doterajšia právna úprava postihuje len dohodnutie nekalých obchodných praktík, po novom už budú postihnuteľné všetky štádia konania porušiteľa, teda požadovanie, dohodnutie aj uplatnenie.
Téma nekalých obchodných praktík podľa MPRV rezonuje nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ. Z uskutočnených analýz a prieskumov vyplynulo, že nekalé obchodné praktiky sa v potravinovom dodávateľskom reťazci vyskytujú často. Väčšina členských štátov EÚ ich existenciu a uplatňovanie v obchodných vzťahoch vyhodnotila ako riziko pre riadne fungovanie potravinového dodávateľského reťazca.
"S cieľom ich eliminácie štáty EÚ zaviedli alebo plánujú zaviesť legislatívnu reguláciu. Problematika nekalých obchodných praktík ako súčasť komplexnej problematiky posilnenia postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci, bola jednou z priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ. K potrebe riešiť problematiku nekalých obchodných praktík prijatím opatrení na celoeurópskej úrovni sa prihlásili všetky členské štáty EÚ," dodalo MPRV.
Katarína Remiaš zo SAMO 2. marca na tlačovej besede uviedla, že MPRV SR návrhom nového zákona o neprimeraných podmienkach, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, núti obchodníkov porušovať zákony, neprimerane vstupuje do obchodných vzťahov a diskriminačne reguluje obchod. "Návrh zákona v aktuálnom znení núti porušovať obchodníkov platnú legislatívu, európsku a slovenskú, a smeruje k protiústavnosti, neprimerane vstupuje do obchodných vzťahov, vytláča a do určitej miery diskriminuje malých podnikateľov a znevýhodňuje ich voči veľkým dodávateľom. Tým, že vytvára určité nejasné a vágne formulácie, tak vytvára právnu neistotu, určitý priestor pre šikanu," povedala Remiaš.
(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down