14.12.2018 | 01:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rez viniča treba robiť odborne

Zima nie je pre vinohradníkov časom odpočinku. Čaká ich zimný rez. Je to náročná úloha, lebo ho treba vykonať odborne podľa nárokov jednotlivých odrôd za počasia, keď mrzne.

Stovky, tisíce kmienkov čaká na to, aby boli čo najlepšie ostrihané, aby potom mohli v novom roku dať bohatú a kvalitnú úrodu. Osobitnú pozornosť musia pritom vinohradníci venovať kmienkom, ktoré nie sú zdravé, trpia syndrómom Esca alebo sú napadnuté Petriho chorobou. Kto sa stretne s takými kmienkami, musí prerušiť strihanie a pristúpiť k ich asanácii. Prv než k nej pristúpi, musí posúdiť, ako je kmienok postihnutý syndrómom.

  • Vonkajšie príznaky napadnutia kmienku syndrómom ESCA: Drevo napadnutých kmienkov ukazuje v priereze kmienku svetlé a tmavé pásy. V oblasti ich hlavy sa v dôsledku bielej hniloby vyskytuje spráchnivené drevo. K hlavným symptómom syndrómu ESCA patrí zmena sfarbenia kmienku. Ďalším príznakom ESCY je odumieranie vrcholov letorastu viniča. Spráchnivenie dreva kmienku spôsobuje huba Fomitiporia mediterranea.
  • Vonkajšie príznaky syndrómu Petriho choroby (vinič do 3 rokov po výsadbe): Na priečnom reze kmienku viniča sú zjavné tmavé škvrnky usporiadané v skupinách alebo do polkruhu. Letorasty sú slabšie a kratšie. Napadnuté kry majú nedostatočný rast. Dochádza tiež k odumieraniu vrcholu letorastov podobne ako pri starších kmienkoch.
    Asanácia kmienkov napadnutých syndrómom ESCA alebo syndrómom Petriho choroby sa vykonáva tak, že sa zostrihne napadnuté drevo po zdravú spodnú časť kmienku. V prípade, že v spodných častiach krov sú začiernené vodivé dráhy, považuje sa asanácia za zbytočnú. V prípade, že sa strihajú paralelne postihnuté kmienky so zdravými, je potrebné po zrezaní postihnutých kmienkov pristúpiť k dezinfekcii použitého náradia alkoholom. Zrezané kmienky postihnuté syndrómom ESCY je potrebné z vinohradu čo najskôr odstrániť a spáliť. Jednoročné drevo a ťažne sa nemusia z vinohradu odstraňovať a spaľovať, lebo nebývajú napadnuté drevokaznými hubami, ktoré spôsobujú uhynutie kmienkov vinohradu. Okrem asanácie kmienkov so syndrómom ESCY je potrebné dbať pri reze viniča na to, aby nevznikali veľké rezné rany na kmienkoch.

 

Celý článok je uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 51.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down