30.12.2020 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rizikové faktory vonkajšieho prostredia pre bakteriálne mastitídy bahníc

Problematike zdravotného stavu vemena bahníc s dôrazom na ochorenie na mastitídu (mikrobiálne ochorenie vemena – najčastejšie baktérie) sa v oblasti vedy a výskumu venuje čoraz väčšia pozornosť.

Predovšetkým je to otázka welfare dojníc, zloženia a množstva mlieka, hygienickej bezpečnosti a v neposlednej rade aj technologickej kvality suroviny pri výrobe mliečnych výrobkov.
Aj napriek neustále narastajúcim poznatkom o negatívnom vplyve mastitídy na vyššie uvedené skutočnosti sa mastitídam v podmienkach chovateľskej praxe venuje len veľmi malá pozornosť. „Potešujúce“ je však to, že tento postoj chovateľov sa medzi krajinami nelíši. Jednou z príčin tohto postoja chovateľov je skutočnosť, že doposiaľ nie je stanovená legislatíva na kontrolu zdravotného stavu vemena bahníc tak, ako je tomu pri surovom kravskom mlieku.
Legislatíva pri kravskom mlieku sa opiera o stanovovanie počtu somatických buniek (PSB) ako o všeobecne akceptovaný ukazovateľ zdravotného stavu vemena dojníc. Pri ovčom mlieku doposiaľ nebola stanovená hraničná hodnota pre PSB na diagnostiku zdravotného stavu vemena a preto sa v podmienkach praxe nevyžaduje.
V niektorých krajinách už určité limity sú zapracovávané do národnej legislatívy. Výskum realizovaný na pracoviskách NPPC - VÚŽV Nitra a SPU Nitra poukazuje na možnosť zaoberať sa národnými limitnými hranicami pre PSB v tanku. Vyžaduje si to však intenzívnejšiu diskusiu a predovšetkým výraznejšiu zapojenosť chovateľov do analýz vzoriek mlieka na PSB.
Určitým dôvodom, prečo sa chovateľská prax menej venuje zdravotnému stavu vemena je okrem spomínanej chýbajúcej legislatívy  aj skutočný výskyt mastitíd v stádach.

Viac sa dočítate v článku prof. Ing. VLADIMÍRA TANČINA, DrSc. z NPPC - VÚŽV Nitra a SPU Nitra - v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 1/2021.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down