18.04.2023 | 01:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rizikový fond bude odškodňovať iba svojich prispievateľov, nie všetkých

Rizikový fond bude odškodňovať iba svojich prispievateľov, nie všetkých postihnutých poľnohospodárov.

Vyplýva to z dokumentu Strategický materiál pre vytvorenie Rizikového fondu - cestovná mapa, ktorý predložilo do pripomienkového konania Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Agrorezort predpokladá, že tento prístup bude motivačným prvkom pre členstvo vo fonde.
        Rizikový fond bude podľa návrhu priebežný (vložené zdroje do fondu bude možné kumulovať a používať aj v ďalších rokoch) a solidárny (spoločné zdroje budú vyplatené postihnutým subjektom, členom fondu rovnoprávne podľa dohodnutého kľúča). "Rizikový fond bude dvojzdrojový, financovať sa bude z kapitoly MPRV a z príspevkov od členov fondu," priblížilo v predkladacej správe agroministerstvo.
        Navrhuje sa, že z kapitoly MPRV bude ročne alokovaný objem 20 % ako stabilný príspevok do rizikového fondu. Príspevok členov fondu sa bude skladať z dvoch zložiek, a to z fixnej a z flexibilnej zložky. Fixná zložka bude povinný príspevok od všetkých poľnohospodárskych subjektov vo výške jedného eura na hektár. Pri flexibilnej zložke fond, respektíve jeho správna rada určí výšku príspevku od jednotlivých poľnohospodárskych subjektov, ktorá sa môže líšiť v závislosti od sektorov či oblastí. Príspevky od poľnohospodárov sa budú do fondu zbierať do 30. júla daného roku.
        "Cieľom návrhu na zriadenie rizikového fondu nie je úplné eliminovanie všetkých rizík v poľnohospodárstve, ale vytvorenie trvalého systému na manažment rizík veľkého rozsahu v poľnohospodárskej prvovýrobe, pomocou ktorého by boli odškodňovaní jednotliví podnikatelia so zreteľom na vytvorenie podmienok na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo," spresnilo MPRV.
        Zriadenie rizikového fondu vyplýva podľa agrorezortu z potreby mať dlhodobý kompaktný systém, ktorý by bol schopný primerane eliminovať vzniknuté škody veľkého rozsahu, bol by transparentný a odstránil by ad hoc riešenia.
        Naplnenie tzv. cestovnej mapy si podľa MPRV vyžaduje vytvorenie medzisekčného projektového tímu, ktorý zabezpečí všetky potrebné kroky smerujúce k zriadeniu, fungovaniu a propagácii fondu. Bude potrebná tiež príprava a schválenie osobitného zákona o rizikovom fonde, ďalej úprava a schválenie schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe. Nevyhnutnou bude aj príprava mechanizmu zberu a vyhodnotenia dát na zistenie varovných signálov, ktoré budú pokladmi pri rozhodovaní o riešení škôd veľkého rozsahu.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down