31.12.2020 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rok 2020 bol pre agrorezort poznačený hlavne koronakrízou

Rok 2020 bol pre agrorezort poznačený hlavne koronakrízou. Napriek tomu sa novému vedeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na čele s Jánom Mičovským (OĽANO) po parlamentných voľbách podarilo nastaviť hlavné strategické ciele a úlohy v súlade s programovým vyhlásením vlády a postupne ich plniť. Ako ďalej uviedla hovorkyňa MPRV Anežka Šrojta Hrdá, agrorezort musel v prvom rade riešiť na začiatku roka 2020 dosahy pandémie COVID-19, a to v oblasti potravinárstva, spracovateľstva, pestovateľstva, chovateľstva, ale aj lesníctva.

MPRV podľa nej prijímalo opatrenia potrebné pre zabezpečenie prác v poľnohospodárstve a potravinárstve, ale aj cezhraničného prechodu lesníckej techniky či poľnohospodárskych strojov. Jedným z problémov bol aj výpadok pracovnej sily vrátane sezónnych pracovníkov.
Úspešnými projektmi boli podľa slov Šrojta Hrdej "Zlaté jahňa – 100 % slovenské" a "Delikatesa z lesa". "Vďaka nim sa do obchodov vrátilo kvalitné slovenské mäso z jahniat a diviny. Verejnosť tieto projekty veľmi ocenila a verím, že v budúcom roku v nich budeme pokračovať," povedal Mičovský.
Šrojta Hrdá upozornila, že MPRV vytvorilo online exportnú databázu slovenských potravinárskych spoločností Bestslovakfood. Databáza slúži ako pomoc pri hľadaní nových odbytových miest a nových trhov pre slovenské produkty.
Poznamenala, že na jeseň 2020 bol schválený zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ktorý bol neskôr novelizovaný z dôvodu účinnosti. V parlamente pred prvým čítaním už podľa Šrojta Hrdej čaká novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.
"Pripravuje sa novela zákona o pozemkových úpravách a tiež nový zákon o poľovníctve, ktoré budú v budúcom roku predložené poslancom v Národnej rade SR," povedal prvý štátny tajomník MPRV SR Martin Fecko.
Podčiarkla, že MPRV a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) podpísali zmluvy na zhotovenie projektov pozemkových úprav v 130 katastrálnych územiach. Aj v roku 2020 sa pokračovalo v poskytovaní štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach pod názvom Zelená nafta. Tento rok bol na dané opatrenie schválený limit finančných prostriedkov v sume 30 miliónov eur. PPA v rámci dvoch výziev evidovala viac ako 2300 žiadostí s požadovanou sumou takmer 26,5 milióna eur.
"V oblasti poskytovania priamych podpôr začala PPA s vystavovaním rozhodnutí 27. novembra. K 14. decembru boli pre kampaň 2020 vystavené rozhodnutia pre 15 schém vo výške takmer 384 miliónov eur. Z toho najväčší podiel predstavovala schéma jednotnej platby na plochu, kde boli vystavené rozhodnutia pre 89,4 % žiadateľov," spresnil druhý štátny tajomník MPRV SR Andrej Gajdoš.
Upozornila, že SR ako jeden z mála členských štátov EÚ v okolí poskytuje paušálnu pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na zlepšenie likvidity v spracovateľských mikro, malých a stredných podnikoch. V tomto prípade prvýkrát PPA zaviedla podávanie projektov elektronicky.
Na úrovni Rady EÚ sa podľa Šrojta Hrdej dosiahol všeobecný prístup k balíku pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP) pre roky 2021 až 2027. V novembri 2020 sa začali trialógy s Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Bolo schválené dvojročné prechodné obdobie na roky 2021 a 2022.
Agrorezort podľa hovorkyne paralelne pripravuje strategické rozhodnutia týkajúce sa alokácií Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka pre SR v prechodnom období a zároveň pracuje na tvorbe stratégie pre nové programové obdobie.
MPRV podľa nej posilnilo spoluprácu s Kriminálnym úradom Finančnej správy pri odhaľovaní a vyšetrovaní prípadov týkajúcich sa nezákonného dovozu prípravkov na ochranu rastlín. Pracovníci MPRV vyvíjali osvetovú činnosť týkajúcu sa aplikácie pesticídov z hľadiska ochrany včiel a iných opeľovačov. SR získala predsednícky post v Pracovnej skupine OECD pre pesticídy.
Dodala, že Mičovský spolu so štátnymi tajomníkmi a zamestnancami MPRV aktívne aj počas koronakrízy komunikuje s jednotlivými komorami, zväzmi, cechmi a združeniami v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. "Verím, že aj v roku 2021 budeme spoločne pracovať na lepšej budúcnosti pre poľnohospodárov, potravinárov, ale aj lesníkov," dodal Mičovský.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down