31.12.2020 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rok 2020 hodnotia potravinári s rozpačitými pocitmi

Rok 2020 hodnotia potravinári združení v Potravinárskej komore Slovenska (PKS) s rozpačitými pocitmi. Napriek sľubným očakávaniam z podpory potravinárskeho sektora zakotvenej v Programovom vyhlásení vlády (PVV), systémová podpora výroby potravín sa ku koncu tohto roka javí stále bez jasných kontúr a v nedohľadne.

Ako ďalej uviedla riaditeľka PKS Jana Venhartová napriek nepriaznivému chápaniu dôležitosti potravinárstva musí komora konštatovať, že PVV SR na roky 2020 až 2024 reflektuje mnohé z priorít, ktoré považuje PKS za kľúčové. "Oveľa dôležitejšie ako samotný text programového vyhlásenia vlády je však jeho napĺňanie v praxi, ktoré zatiaľ vnímame veľmi rozpačito," priblížila.
Rok 2020 je podľa nej výnimočný hneď v niekoľkých ohľadoch. Začiatok novej dekády je pre celý svet poznačený bojom s pandémiou spôsobenou novým koronavírusom. Potravinárske odvetvie patrí medzi niekoľko z mála odvetví, ktoré musí aj napriek pandémii plynulo pokračovať vo výrobe. Aj v prípade lockdownu a uzatvoreniu prevádzok musia mať obyvatelia neustále prístup k potravinám, ako základnej životnej potrebe, bez ktorej ľudstvo neprežije.
Napriek tomu, že kríza zasahuje najmä tie odvetvia, ktoré sú napojené na gastrosektor, z výzvy na odškodnenie podnikov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, ktorá bola v SR vyhlásená začiatkom jesene pre spracovateľov, boli podľa Venhartovej vylúčené druhospracovateľské odvetvia, navyše boli z podpory vylúčené aj veľké podniky. "Zároveň nám kríza ukázala, že v rámci právomocí zvrchovaných členských štátov EÚ o uzatvorení hraníc, či zákazu vývozu strategických komodít môže byť vážne narušený voľný pohyb tovaru, ako aj cezhraničné nákupy slovenských občanov v susedných štátoch," poznamenala.
Pripomenula, že na jar tohto roku sa uskutočnili voľby do zákonodarného zboru, ktorých hlavným krédom bola spoločenská objednávka na zmenu a boj proti korupcii. Po vymenovaní novej vlády bola odhalená jedna z najväčších korupčných afér v poľnohospodárstve, takzvaná kauza Dobytkár, do ktorej boli zapojení bývalí vysokí predstavitelia Pôdohospodárskej platobnej agentúry a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. PKS podľa nej vyjadrila rozčarovanie z rozsahu páchanej trestnej činnosti, ako aj počtu zadržaných osôb.
Podčiarkla, že PKS vníma komunikáciu so súčasným vedením MPRV pozitívne, a to osobitne na úrovni kľúčovej sekcie potravinárstva a obchodu. PKS podľa nej nominovala zástupcov do komoditných rád, zástupcovia MPRV sa rovnako aktívne zapájajú do pravidelných telekonferencií zástupcov potravinárskych odvetví. V závere roka začalo MPRV pracovať aj na dlhodobej koncepcii rozvoja agropotravinárskeho sektora do roku 2035.
Upozornila, že podľa PKS je možné zabezpečiť strategickú finančnú pomoc potravinárstvu najmä z troch zdrojov, a to štátneho rozpočtu vo forme štátnej pomoci, z budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a Plánu obnovy EÚ. "Žiaľ, v závere roku 2020 musíme skonštatovať, že žiadna z týchto troch položiek dnes neponúka reálne riešenie pre potravinárstvo. Rovnako Plán obnovy EÚ predložený Ministerstvom financií SR Európskej komisii nepočíta s podporou potravinárstva. To PKS hodnotí ako zlyhanie na úrovni priority deklarovanej vedením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR," doplnila.
Rozvoj potravinárskej výroby nie je podľa Venhartovej možné zabezpečiť bez dostatočných finančných prostriedkov, bez nevyhnutného rámca pre férové podnikateľské prostredie a bez podpory na úrovni vlády SR. Práve na najvyššej úrovni exekutívy však dnes podľa PKS absentuje spoločná vízia budovania moderného Slovenska, fokus a poznanie strategických národných záujmov.
Dodala, že čas a energia, ktorou disponuje súčasné vládne zoskupenie, sa míňa viac v politických a osobných, ako v odborných témach. Výhrada znejúca všeobecne bez ohľadu na oblasť pôsobenia smeruje osobitne k prijímaniu opatrení, ktoré nie sú prediskutované s relevantnými partnermi z oblasti podnikateľských samosprávnych organizácií.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down