11.07.2014 | 06:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rôzne uhly pohľadov na tréning v oblasti ekologickej produkcie

Projekt Leonardo da Vinci – partnerstvá s názvom Rôzne uhly pohľadov na tréning v oblasti ekologickej produkcie (č. 13342 1013), financovaný komunitárnym fondom EÚ, bol schválený minulý rok v rámci Programu celoživotného vzdelávania. Koordinátorom projektu je Adanské provinčné riaditeľstvo Ministerstva potravín, poľnohospodárstva a dobytku v Turecku. Partnermi sú Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU), Slovinská poľnohospodárska a lesnícka komora v Ľubľane, Európska akadémia pre pohostinnosť vidieckych oblastí (EARTH Academy), Potenza, Taliansko a Asociácia organizácií ekologického poľnohospodárstva (ETO), pobočka Adana, Turecko.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality, efektivity a udržateľnosti odborného vzdelávania prostredníctvom zdieľania a výmeny skúseností v oblasti e-learningových metód využívaných v organickom poľnohospodárstve v rôznych partnerských krajinách s rôznymi tradíciami, teóriami a kultúrou.

V poradí 2. stretnutie, ktorého sa zúčastnilo 24 zahraničných hostí, sa konalo v dňoch 4-5. júna 2014 na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Hlavným cieľom stretnutia bolo oboznámiť účastníkov s výsledkami projektu Zelená ochrana rastlín – mobilné vzdelávanie v ekologickom poľnohospodárstve. Pod rovnakým názvom bola vydaná aj knižná publikácia nielen v slovenskom, ale aj v anglickom, maďarskom a talianskom jazyku. Tento projekt bol tiež schválený v rámci Programu celoživotného vzdelávania a podprogramu Leonardo da Vinci, ale v oblasti transferu inovácií. Skôr, ako sa pristúpilo k hlavnému bodu programu, prof. Ľudovít Cagáň - vedúci katedry ochrany rastlín oboznámil účastníkov o vzdelávacích, výskumných a projektových aktivitách katedry.

Koordinátorka projektu Ing. Monika Tóthová, PhD. predstavila účastníkom existujúce možnosti vzdelávania ekologických poľnohospodárov na Slovensku a poradenský systém. Okrem možnosti celoživotného vzdelávania v oblasti pôdohospodárstva na SPU a na Agroinštitúte, boli spomenuté aj aktivity Zväzu ekologického poľnohospodárstva – EKOTREND Slovakia a Občianskeho združenia IPROVIN (Združenie vinohradníkov a vinárov Slovenska). EKOTREND Slovakia vypracoval a realizuje celoživotné vzdelávanie v rámci akreditovaného kurzu Predaj z dvora, IPROVIN usporadúva semináre a praktické ukážky v oblasti zavádzania ekologických technológií do vinohradov.

Celý článok bude uverejnený v týždenníku Roľnícke noviny č. 29

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down