17.01.2014 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Š. Mihina: Musíme sa naučiť spolu žiť

Záver minulého roka sa niesol aj v znamení zmien vo vedecko-výskumnej základni rezortu pôdohospodárstva, pričom výsledkom tejto reformy je vytvorenie Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (k 1.1.2014). Do NPPC bolo "začlenených" šesť príspevkových a jedna rozpočtová organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na otázky týkajúce sa vzniku NPPC a ďalšieho fungovania vedecko-výskumnej základne rezortu pôdohospodárstva sme sa opýtali profesora ŠTEFANA MIHINU, generálneho riaditeľa Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.

Vznik Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) je takpovediac symbolom reformy vedecko-výskumnej základne rezortu pôdohospodárstva. V čom je táto reforma iná, než tie predchádzajúce? Nejde len o to, ako vyjsť s menej peniazmi, ktoré sú pre túto oblasť vyčlenené v štátnom rozpočte?

„Výskum na Slovensku sa už vyše 20 rokov borí s problémom nedostatočného financovania. Objem peňazí pre výskum sa nezvyšoval ani v období hospodárskeho rastu, no a v čase recesie „musíme pochopiť, že....". Za negatívum považujem aj doterajší nerovnaký spôsob financovania medzi jednotlivými sektormi a aj odbormi vedy a techniky. Žiaľ, určitá, a nie vždy opodstatnená, nerovnováha bola tiež medzi jednotlivými výskumnými inštitúciami v danom sektore. Rezortný pôdohospodársky výskum aj z týchto dôvodov často ťahal za kratší koniec. Avšak i v sťažených podmienkach dosahoval hodnotné výsledky.

Veď napríklad myšlienka uplatnenia biotechnológií či diaľkového prieskumu zeme sa zrodila na pôde pôdohospodárskeho výskumu. Medzi štyrmi centrami excelentnosti zo Slovenska, ešte ako nečlenskej krajiny EÚ, bol práve výskumný ústav pôdohospodárskeho rezortu. Máme vynikajúce slovenské odrody rastlín, poznatky pre výrobu zdravých a kvalitných potravín, zásady uplatnenia pohody zvierat, podľa ktorých sa modernizujú ustajňovacie priestory. Tri pôdohospodárske rezortné ústavy sú lídrami v Operačnom programe Veda a výskum a spolu získali už 22 finančne hodnotných projektov.

Vytvorenie Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) by malo byť príležitosťou, ako posilniť tieto prednosti a tým zvýšiť inštitucionálnu konkurencieschopnosť. Pravdepodobne sa tým možnosti štátneho rozpočtu neovplyvnia a budeme len dúfať, že sa vláda SR nerozhodne opäť postihnúť výskum. Som však presvedčený, že novovzniknutá inštitúcia bude jedným z hlavných hráčov pri realizácii Stratégie inteligentnej špecializácie SR, kde sa pôdohospodárstvo stalo jednou zo šiestich priorít, a to aj vďaka jednotnému postupu rezortných výskumných inštitúcií."

 

Ako by teda mala vyzerať a fungovať vedecko-výskumná základňa rezortu?

„V prvom rade bude treba naplniť všetky povinnosti súvisiace so vznikom novej inštitúcie, na čom sa intenzívne pracovalo už vlani. Potom sa musíme naučiť spolu žiť a využiť všetky možnosti nového konzorcia. Základom úspechu budú silné výskumné ústavy a v nich silní výskumní pracovníci. Zlúčením vzniklo vnútorné konkurenčné prostredie a možnosti vidieť pozitívne príklady. Som presvedčený, že vedecky schopní a medzinárodne akceptovateľní výskumníci to naplno využijú a že budú svoju prácu orientovať na praktickú aplikáciu ich výskumu. Organizačná štruktúra NPPC, jeho výskumných ústavov a ich útvarov bude závisieť od uplatniteľnosti ich vedecky hodnotných výsledkov v praktických inováciách.

Dôležité budú aj rokovania s našim zriaďovateľom o definovaní spoločenskej objednávky a s tým súvisiacich finančných nástrojoch. Nemenej dôležité budú rokovania s užívateľmi výsledkov našej práce, a to nielen o využití výsledkov výskumu, ale aj o ich účasti pri plánovaní výskumných zámerov. Pripravuje sa aj legislatíva, ktorá by mala vytvoriť podmienky pre vznik tzv. verejných výskumných inštitúcií s podobným režimom ako majú verejné vysoké školy. V ČR sa tento model pri bývalých rezortných ústavoch osvedčil, najmä pre finančnú stabilitu systému."

Celý rozhovor nájdete v 3. čísle Roľníckych novín.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down