14.12.2016 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Schválila návrh zmluvy o úvere od EIB pre Program rozvoja vidieka SR

Vláda dnes na svojom rokovaní schválila návrh rezortu financií na uzavretie Zmluvy o financovaní medzi Európskou investičnou bankou (EIB) a Slovenskou republikou.

EIB má záujem o poskytnutie rámcového úveru vo výške 250 miliónov eur pre oblasť Programu rozvoja vidieka (PRV) SR v rokoch 2014 až 2020. "Tento rámcový úver je určený na spolufinancovanie prioritných projektov a vybraných opatrení v rámci Programu podporovaného z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka SR v rokoch 2014 až 2020," priblížilo Ministerstvo financií (MF) SR v dôvodovej správe.
Financie EIB sa použijú prostredníctvom štátu v oblastiach a sektoroch prichádzajúcich do úvahy pre EIB, pričom sa zameria na 9 vybraných opatrení PRV a na technickú pomoc.
V zmluve o financovaní sa celkové predpokladané oprávnené náklady na PRV odhadujú na 1,659 miliardy eur, pričom sa bude financovať z fondov EÚ 833 miliónov eur a z národných zdrojov 826 miliónov eur (súčet podielu národného verejného a národného súkromného spolufinancovania). Suma národného spolufinancovania bude pozostávať z 250 miliónov eur vo forme vládneho úveru (rámcový úver od EIB) a z 576 miliónov eur zo zdrojov rozpočtu verejnej správy SR a vlastných zdrojov konečných prijímateľov.
Európska investičná banka (European Investment Bank – EIB) je finančnou inštitúciou EÚ, ktorej akcionármi je v súčasnosti 28 krajín Európskej únie (EÚ). EIB nevyužíva žiadne finančné prostriedky z rozpočtu EÚ, ale požičiava si na kapitálových trhoch. Tieto prostriedky požičiava za priaznivých podmienok na financovanie projektov, ktoré sú zamerané na zlepšenie infraštruktúry, dodávok energie alebo environmentálnych noriem v rámci EÚ a ktoré sú v súlade s politickými cieľmi EÚ. Vstupom do EÚ 1. mája 2004 sa Slovenská republika stala akcionárom EIB. Od roku 1993 poskytla EIB Slovenskej republike úvery vo výške 5,1 miliardy eur.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down