20.03.2015 | 06:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sejačka presvedčila svojimi vlastnosťami

Na úspešnom hospodárení poľnohospodárskeho podniku prvovýroby sa veľkou mierou podieľa strojové vybavenie používané v rastlinnej, ako aj živočíšnej výrobe. V spoločnosti AT DUNAJ spol. s r.o., lokalizovanej ja juhu západného Slovenska, ktorá funguje na klasickom princípe hospodárenia so silnou živočíšnou výrobou sú si toho vedomí a pravidelne rozvíjajú svoju strojovú základňu. Ich hlavným dodávateľom techniky je materská spoločnosť AGROTRADE GROUP spol. s r.o., ktorých stroje dominujú v mechanizačnom vybavení podniku.

Presná sejba musí mať tempo

Pravidelná obnova mechanizácie využívanej v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe je v AT DUNAJ spol. s r.o. už pravidlom, nakoľko sa každým rokom snažia postupne modernizovať portfólio používaných strojov. „Keďže sme dcérskou spoločnosťou firmy AGROTRADE GROUP spol. s r.o., zabezpečujeme si drvivú väčšinu mechanizačného vybavenia podniku práve od nich. K najnovším prírastkom v strojovom parku patrí presná osemriadková sejačka Väderstad Tempo F8, ktorú sme zakúpili v minulom roku. Samozrejme, že pri rozhodovaní o kúpe novej sejačky zohrávala veľkú úlohu presnosť a spoľahlivosť sejby vysievaných plodín, ktorá sa dá veľmi jednoducho preveriť,“ konštatoval Ing. M. Balogh a pokračuje. „Najspoľahlivejším testom je pre nás sejba slnečnice. Na rozdiel od osiva kukurice, ktoré je viac menej tvarovo rovnaké, je osivo slnečnice tvarovo veľmi premenlivé, pričom jeho šírka, dĺžka a ani hrúbka nie je zhodná. Navyše má osivo pri členom pohľade zašpicatený tvar, čo môže pri naberaní osiva na výsevný kotúč spôsobovať problémy. Pri sejbe slnečnice sme si v minulosti museli dávať pozor na tzv. dvojáky, ktoré neboli výnimočným javom. Už pri prvých ukážkach sejačky Tempo F8 bolo zrejmé, že tento stroj je dobre vybavený aj na takéto prípady. Spoľahlivo oddeľoval jednotlivé kusy osiva a vysieval presne podľa potrieb.“

Celý článok v RN č. 13

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down