29.04.2024 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Signalizačná správa: Boj proti roztočcom a chrastavitosti jadrovín

V signalizačnej správe si bližšie priblížime škodlivé organizmy roztočca ovocného (Panonychus ulmi) a roztočca chmeľového (Tetranychus urticae) a chemickú ochranu určenú na chrastavitosť jadrovín.

Roztočec ovocný a chmeľový patria do triedy pavúkovce (Arachnida). Upozorňujeme na sledovanie ich početnosti a včasnú ochranu! Mimoriadne premnoženie nastáva najmä pri nesprávnom používaní chemických prípravkov na ochranu rastlín. Najlepší spôsob ochrany je biologická ochrana nasadením dravého roztoča Typhlodromus piri. V rámci ochrany môžeme využiť autorizované prípravky: bioagens Californicus-Breeding-System, Californicus-System (účinná zložka Amblyseius californicus), Limonicus (Breeding) System (Amblydromalus limonicus), ktorý je dostupný aj v malospotrebiteľskom balení (MB), Phytoseiulus-System (Phytoseiulus persimilis), Swirskii-Breeding-System (Amblyseius swirskii), Swirskii-System (Amblyseius swirskii, aj v MB), insekticídy Eradicoat Max (účinná látka maltodextrin), Flunat a Mavrik (tau-fluvalinate), Mobile a Movento 100 SC (spirotetramat), Nissorun 10 WP (aj MB) a Nissorun 25 SC (oba hexythiazox), Ortus 5SC (fenpyroximate, aj v MB), Mectin EC (abamentic, do 1.10.2024), Vertimec 018 EC (abamectin, aj v MB, do 1.10.2024), insekticíd a akaricíd zároveň Requiem Prime (terpenoid blend QRD 460) a akaricíd Electicide (bifenazat).

Na chemickú ochranu proti chrastovitosti jadrovín sú autorizované prípravky: Airone SC, Badge WG a Coprantol Duo (copper hydroxide a copper oxychloride), Alcoban, Astron 350 SE, Delan 700 WDG, Dukes, Dynamo a Marlok 350 SE (dithianon), Difcor 250 EC, Difenzone, Mavita 250 EC, Scole (aj v MB) a Tores 250 EC (difenoconazole), Gostar 75 WG, Ozzi 75 WG, Chorus 50 WG (aj v MB) a Qualy 300 EC (cyprodinil, aj v MB), Batalion 450 SC, Gladius 450 SC, Mythos 30 SC, Pukaar, Pyrimen SC, Pyrus 400 SC, Scala (aj v MB) a Pyranil-II (do 30.10.2024) (pyrimethanil), Belanty (mefentrifluconazole), Bellis (boscalid + pyraclostrobin, aj v MB), Cuprozin Progress a Funguran Progress (copper hydroxide), Dagonis (difenoconazole + fluxapyroxad), Delan Pro (dithianon + potassium phosphonates), Difol (difenoconazole + folpet), Dipri a Tercel (dithianon + pyraclostrobin), Discus (kresoxim-methyl), Faban (dithianon + pyrimethanil), Flint Plus 64 WG (captan + trifloxystrobin), Karma a Kumar (potassium hydrogen carbonate), Luna Care (fluopyram + fosetyl), Luna Experience (fluopyram + tebuconazole), Magnicur Core, Triflo 500 a Zato 50 WG (trifloxystrobin), Malvin WG, Merpan 80 WDG, Scab 480 SC a Scab 80 WG (captan), Penko 100 EC, Topas 100 EC, Trust a Topas 10 EC (penconazole), Polyram WG (metiram), Polyram WG (metiram + pyraclostrobin, iba v MB), Sercadis (fluxapyroxad), Síra BL a Sulfurus (sulphur, aj v MB) a  Syllit 544 SC a SYLLIT 400 SC (dodine).

Okrem toho upozorňujeme na pleseň sivú na jahodách, ktorá môže škodiť v daždivom počasí, a na blížiaci sa termín ošetrovania čerešní proti vrtivke čerešňovej, ktorej termín možno stanoviť 3 dni po začiatku kvitnutia bazy čiernej. Na sledovanie rojenia a odchyt múch možno využiť tiež viacero druhov lepových dosiek.

Ing. MAROŠ LUČAJ, ÚKSÚP - Odbor ochrany rastlín

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down