15.04.2024 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Signalizačná správa: Ochrana cibule, cesnaku, póru, šalotky i jadrovín

V aktuálnej signalizačnej správe si priblížime mínerku pórovú (Phytomyza gymnostoma), kvetárku cibuľovú (Delia antiqua) a baktériu Erwinia amylovora, ktorá spôsobuje spálu jadrovín.

Mínerka pórová patrí do triedy hmyz (Insecta). Medzi hostiteľské rastliny patria cibuľa, cesnak, pór, šalotka a pažítka. Koncom apríla až začiatkom mája býva pravidelne pozorované rojenie imág (dospelých jedincov), ktoré poškodzujú hlavne cibuľu z jesennej alebo skorej jarnej výsadby. Upozorňujeme na možnosť využiť prikrývanie porastov ešte pred začiatkom rojenia netkanými textíliami, ktoré je potrebné vykonať čo najskôr. Najčastejšie sa používajú textílie s hmotnosťou 17 g na m2. Porasty sa prikrývajú tak, aby textília presahovala za okraj porastu aspoň 20 cm. Proti odviatiu vetrom sa okraj textílie zaťaží pôdou, kameňmi alebo látkami. Textília sa z porastu odstráni až vtedy, keď zmizne nebezpečenstvo náletu škodcu. Pri jarnej generácii to býva najskôr okolo druhej polovice mája.

V rámci chemickej ochrany rastlín môžeme využiť insekticídy v období hromadného rojenia imág, čo by malo byť pravdepodobne od polovice apríla do začiatku mája. Ošetruje sa maximálne raz za vegetáciu. Prípravok Scatto  je určený na ochranu cibuľovej zeleniny proti živočíšnym škodcom. Prípravky Sanium Ultra a Decis Protech možno použiť na cibuľu a pór, sú dostupné iba v malospotrebiteľskom balení (MB). Všetky prípravky majú účinnú látku deltamethrin.

Kvetárka cibuľová patrí tiež do triedy hmyz a poškodzuje cibuľu, šalotku, cesnak a pór. Dokáže prezimovať vo forme kukiel v pôde. V tomto období sa už liahnu imága. Tieto po týždni žeru na kvetoch rôznych rastlín začnú klásť vajíčka do pôdy ku koreňovému krčku hostiteľských rastlín alebo za šupky cibuliek. Uprednostňujú poškodené jedince. Larvy žerú vo vnútri cibúľ vypestovaných z výsevu aj zo sadzačky. Jedna larva môže poškodiť viacej susediacich rastlín.

Pri ochrane je dôležitá prevencia, ktorou je likvidácia napadnutých rastlín, hlboké spracovanie pôdy, osevný postup (aj malé plochy) a včasný výsev či výsadba cibule. Na malých plochách je dôležité zamedziť kladeniu vajíčok prikrývaním porastov netkanými textíliami. To by sa malo vykonať tesne pred začiatkom kladenia vajíčok, asi v rovnakom termíne ako proti mínerke pórovej.

V rámci chemickej ochrany rastlín môžeme využiť insekticíd Benevia (účinná látka cyantraniliprole) na cibuľu, šalotku a cesnak. Využiť sa môže aj pomocný prípravok (bioagens - nematódy) Nema-Care (aj MB) so Steinernema carpocapsae a Steinernema feltiae na ošetrenie cibuľovej zeleniny.

Ochrana proti spále jadrovín má význam hlavne v miestach potvrdených výskytov vo forme preventívneho postreku fungicídmi Aliette 80 WG, Fly (oba účinná látka fosetyl) a Luna Care (účinné látky fluopyram a fosetyl). Využiť sa môže tiež biologický fungicídny prípravok Serenade Aso s účinnou látkou Bacillus amyloliquefaciens kmeň QST 713 a biologický postrekový antibakteriálny prípravok Blossom Protect s účinnou látkou Aureobasidium pullulans (kmene  DSM 14940 a DSM 14941). Všetky uvedené prípravky sú určené iba pre profesionálnych používateľov.

Ing. MAROŠ LUČAJ, ÚKSÚP - Odbor ochrany rastlín

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down