13.06.2022 | 11:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Signalizačná správa: Ošetrenie proti múčnatke, peronospóre a obaľovačom

Vinič vcelku dobre odkvitol, preto je čas na pravidelné paušálne ošetrenie vo všetkých oblastiach proti múčnatke aj peronospóre bez ohľadu na priebeh počasia.

Výber prípravku možno vyhodnotiť na základe zverejňovanej signalizácie na stránke www.uksup.sk. V lokalitách označených s potrebou ošetrovania +P alebo +M odporúčame použiť systémové alebo hĺbkové fungicídy. Pre lokality, kde takéto označenie nie je uvedené, postačujú kontaktné prípravky. V uvedenej signalizácii sú v stĺpci zrážky uvedené týždenné úhrny zrážok. Tieto možno využiť aj na jednoduché posúdenie akútnosti chorôb pre iné plodiny, ktoré vyžadujú skôr suchšie alebo vlhkejšie počasie. Keďže v uplynulom období sú pozorované výrazné rozdiely v úhrnoch zrážok aj medzi blízkymi lokalitami, takéto, i keď nie úplne „odborné“ posúdenie, má veľký význam pri rozhodovaní o chemickej ochrane aj iných plodín.
Koniec júna a začiatok júla je pravidelným časom rojenia obaľovača slivkového a broskyňového (synonymum obaľovač východný). Spomedzi povolených prípravkov proti obaľovačovi broskyňovému patrí medzi biologické prípravky Lepinox plus s účinnou látkou Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki (aj v malospotrebiteľskom balení - MB), ktorý treba použiť na začiatku liahnutia húseníc, čo je oproti dátumom v nižšie uvedenej tabuľke asi o 4 - 5 dní skôr. V rovnakom termíne sa aplikuje aj Steward OPZ (účinná látka indoxacarb). Prípravok Carpovirusine (Cydia pomonella Granulosis Virus M) je tiež biologický a aplikuje sa v čase liahnutia lariev, pričom ho možno použiť max. trikrát za vegetáciu.
Podobne, ale proti obaľovačovi slivkovému, prípravok Exirel (cyantraniliprole) sa aplikuje na začiatku kladenia vajíčok pred výskytom prvých lariev a max. dvakrát za vegetáciu. Ostatné prípravky sa aplikujú v období liahnutia lariev, alebo ihneď po vyvrcholení letu motýľov, alebo 8 - 10 dní po začiatku výraznejšieho náletu.
Povolené prípravky:

  • obaľovač broskyňový: Karate Zeon 5 CS (aj MB), Ninja Zeon 5 CS, Vaztak Pro aLambdol a iba v MB balení Samuraj (všetky s účinnou látkou lambda-cyhalothrin), ďalej v MB balení Mospilan 20 SP, Vošky-molice Stop (acetamiprid) a Sanium Ultra (deltamethrin);
  • obaľovač slivkový: Decis EW 50, Decis Protech (aj MB), Delta EW 50 a Dinastia a iba v MB balení Decis Al a Sanium Ultra (všetky s účinnou látkou deltamethrin), ďalej Karate Zeon 5 CS (aj MB), Ninja Zeon 5 CS aLambdol a iba v MB balení Samuraj.

Ing. STANISLAV BAROK, ÚKSÚP - Odbor ochrany rastlín

Presnejšie dátumové ohraničenie ochrany rastlín proti uvedeným škodcom pre celé Slovensko je uverejnené v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 24.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down