02.04.2024 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Signalizačná správa: Predjarný postrek proti mére hruškovej

Dlhotrvajúce teplé počasie postupne urýchľuje prebúdzanie vegetácie. Upozorňujeme hlavne na jadroviny, kde je prvým ošetrením predjarný postrek. Vykonať by sa mal až v období, kedy sa už neočakáva príchod silnejších mrazov.

Za dôležitú podmienku sa pokladá, ak sa vykonáva po dlhšom súvislom oteplení. Vtedy môžeme predpokladať aktivizovanie väčšiny prezimovaných škodcov. Dobrá účinnosť je pri teplotách aspoň 10 ºC a spoľahlivejšia nad 15 ºC. Ošetruje sa od pokročilého „myšieho uška“ do fázy ružového kvetného púčika. Špeciálne prípravky na predjarný postrek nie sú povolené, avšak pri vyšších teplotách a vo vyššom štádiu pučania možno použiť prípravky s účinnou látkou lambda-cyhalothirn Karate Zeon 5 CS (aj pre neprofesionálnych používateľov), Karathe Zeon 5 CS, Ninja Zeon 5 CS, Sentinel a Vaztak Pro a iba v malospotrebiteľskom balení Samuraj. Ďalej je povolený prípravok Exirel (účinná látka cyantraniliprole). Všetky uvedené prípravky sú autorizované proti kvetovke jabloňovej, prípadne proti húseniciam všeobecne. Predjarný postrek sa neopakuje.

V aktuálnej správe sa zameriame na méru hruškovú (Cacopsylla pyricola), ktorá je na Slovensku rozšírená a považovaná za významného škodcu hrušiek. Rozšírená je v celej strednej aj južnej Európe. Škodca patrí do triedy hmyz. K typickým príznakom patrí predčasné opadávanie listov a plodov. Na listoch hrušky môžeme pozorovať veľa medovice, ktorá vyvoláva tzv. popáleniny. Tie sa prejavia na listoch ako hnedé až čierne škvrny. Takéto listy sa môžu skrúcať, usychať a následne opadávajú. Pozorujeme aj černenie listov a opadaných plodov. Škodca zapríčiňuje aj uschýnanie konárikov.

Méra ma dve formy - letnú a jesennú. Letná forma je 2,1-3 mm dlhá. Má oranžové alebo oranžovohnedé sfarbenie s tmavými škvrnami po tele. Jesenná forma škodcu je 3 - 4 mm dlhá. Ma červenohnedé až tmavohnedé sfarbenie s čiernymi škvrnami. Vajíčko je žlté a elipsovité, larva je tiež žltá a ploská s červenými očami. Imágo prezimuje v prasklinách, štrbinách kôry a konárov. Méry sa objavujú na hruškách skoro na jar. Samičky kladú vajíčka na výhonky v blízkosti púčikov. Larvy sa  živia cicaním na kvetoch a mladých listoch, pričom vylučujú medovicu. Koncom mája sa liahnu imága 2. generácie. Samičky kladú vajíčka v pravidelných retiazkach na vrchnú stranu mladých listov pozdĺž hlavných žíl. Druhá generácia samičiek je plodnejšia - môže naklásť až 500 vajíčok (1. generácia okolo 100). V našich podmienkach môže mať méra 3 až 4 generácie za rok. 

V rámci chemickej ochrany môžeme využiť insekticídy:

  • , Gunner a Lambada (účinná látka lambda-cyhalothrin) sa používajú prvýkrát v období kladenia vajíčok najneskôr vo fáze ružového púčika, prípadne ďalší postrek môže byť potrebný v lete, maximálne trikrát za vegetáciu;
  • Harpun (účinná látka pyriproxyfen) aplikujte v období začiatku liahnutia sa lariev najneskôr v štádiu L3 v rastovom štádiu vývoja súkvetia (BBCH 51-59) a od začiatku vývoja plodu do fázy, keď majú plody do 40 mm a sú vzpriamené (BBCH 70-74), pretože prípravok účinkuje na larvy v štádiu vývoja L1 až L3, nesmie sa aplikovať v čase kvitnutia hrušky!, maximálne raz za vegetáciu;
  • Mobile a Movento 100 SC (účinná látka spirotetramat) maximálne 2 razy za vegetáciu v intervale 14 dní, pričom prvé ošetrenie možno vykonať od konca kvitnutia najneskôr v období vyfarbovania plodov (BBCH 69 – 81);
  • Sivanto Prime (účinná látka flupyradifurone) sa aplikuje od rastovej fázy myšieho uška do rastovej fázy plného kvitnutia (BBCH 10 - 65), maximálne raz za vegetáciu.

Všetky uvedené prípravky sú určené iba pre profesionálnych používateľov. Pre správne načasovanie postreku a jeho vykonanie je dôležité pozorne čítať všetky údaje, ktoré sú uvedené na etiketách prípravkov na ochranu rastlín.
Na obmedzenie škodlivosti mér majú zásadný vplyv aj ich prirodzení nepriatelia, kde patria dravé bzdochy, lienky, zlatoočky, ucholaky, mravce či pavúky. Treba poznamenať, že nedokážu rýchlo zredukovať populáciu už premnoženej méry, ale pokladajú sa za dobrého regulátora ich početnosti.

Ing. MAROŠ LUČAJ, ÚKSÚP - Odbor ochrany rastlín

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down