21.04.2020 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Siláže z jednoduchých ďatelinotrávnych miešaniek

V marginálnych oblastiach predstavujú popri poloprírodných trávnych porastoch siate trávne a ďatelinové porasty významný zdroj objemového krmiva.

Odrody tráv, medzirodové hybridy tráv, ďatelinoviny a ich miešanky, pestované na orných pôdach, poskytujú krm s vysokým produkčným potenciálom.

Výhodou pestovania ďatelinotrávnych miešaniek je široký sortiment odrôd tráv a ďatelinovín, čo ponúka možnosti na zostavenie rôznych typov trávnych porastov, rešpektujúcich rôzne systémy pestovania.

Pri zakladaní porastov ďatelinotrávnych miešaniek sa výberom druhov a odrôd cielene ovplyvňuje ich botanické zloženie.
Jednoduché (dvojkomponentné) ďatelinotrávne miešanky (ĎTM) sú tvorené ďatelinou lúčnou a trávnym druhom, ktorým je v ostatnej dobe predovšetkým medzirodový hybrid tráv. Plánovaný spôsob využívania zakladanej ďatelinotrávnej miešanky je jedným z hlavných kritérií výberu druhov a odrôd tráv a ďatelinovín, ako aj ich podielu v skladbe miešanky.
Do porastov, ktoré sa plánujú využívať kosením sa zaraďujú k ďatelinovinám vysoké druhy tráv (prevažne trsnaté), naopak pre porasty, ktoré sa budú využívať pasením zvierat, resp. kombináciou oboch spôsobov, sú do porastov, popri trsnatých druhoch, zaraďované aj výbežkaté druhy tráv. Vhodnou kombináciou druhov a odrôd je možné dosiahnuť vysokú produkciu nadzemnej fytomasy s požadovanou kvalitou pre výživu zvierat.

Pestovanie ďatelinotrávnych miešaniek je možné hodnotiť z niekoľkých hľadísk. Z krmovinárskeho hľadiska poskytujú krm s vyrovnaným pomerom živín, ktorý je vďaka obsahu vodorozpustných cukrov v trávach chutnejší a vďaka priaznivejšiemu podielu aminokyselín, minerálnych látok a vitamínov biologicky hodnotnejší ako z čistého porastu tráv.

Viac sa dočítate v článku Ing. MARIANY JANČOVEJ, PhD. a kol. z NPPC - Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica - v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 17.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down