27.07.2020 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Situáciu v PPA možno zlepšiť buď zvýšením personálu, alebo digitalizáciou

Situáciu v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) možno zlepšiť buď zvýšením personálnych kapacít, alebo komplexnou digitalizáciou platobnej agentúry. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Anežka Hrdá v reakcii na závery Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktoré boli zverejnené vo štvrtok (23. 7.).

Zo záverov kontroly NKÚ SR okrem iného vyplýva, že slovenské orgány nevyužili všetky možnosti, aby zaručili efektívne a transparentné vynakladanie 450 miliónov eur vo forme priamych platieb určených poľnohospodárom. Na základe kontroly NKÚ SR konštatoval, že systému chýba cielená kontrola a trpí nedostatkami v legislatíve. Systém priamych platieb garantuje PPA.
Podľa Hrdej NKÚ SR kontroloval systém priamych podpôr len do roku 2019. Je teda podľa nej na mieste uviesť, že PPA sa snaží v rámci svojich personálnych a finančných možností zelektronizovať svoje procesy, o čom svedčí aj rok 2020, keď žiadatelia mohli svoje žiadosti o priame podpory podať plne elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk. Táto možnosť podľa hovorkyne MPRV SR ešte neznamená, že ju žiadatelia aj vo veľkom využívajú.
Informovala, že sa uvažuje aj nad tým, že by vznikol obdobne ako napríklad v Českej republike alebo v Rakúsku webový portál pre farmára, kde by žiadatelia komunikovali s PPA výhradne elektronicky. Chce to však opätovne množstvo práce a hlavne financií, pretože je potrebné zintegrovať rôzne dátové zdroje.
Podľa Hrdej je potrebné tiež zjednotiť prístup. Zatiaľ sa takmer všetko administruje v papierovej forme. Kontrola na dátové zdroje je takmer výlučne manuálna a na individuálnej úrovni. Tam treba začať budovať systémy na výhradne elektronické podávanie žiadostí vrátane príloh. "Prvé lastovičky by mali byť nové výzvy na (opatrenie) 4.1 a COVID-19, ktoré by sme chceli elektronizovať, ale tiež iba určitým dočasným riešením, ktoré bude treba nahradiť," poznamenala.
Dôležité je podľa nej spomenúť aj to, že momentálne sme vo veľmi zlom období, pretože sa riešia rôzne kauzy, ktoré zaberajú veľké množstvo času. Každý využíva PPA ako zdroj informácií a na riešenie svojich problémov. Množstvo sťažností nijako nesúvisí s kompetenciami PPA.
Oznámila, že PPA upravila formuláre jednotlivých žiadostí tak, aby bolo možné zadať požadovaný údaj do formulára a následne tento formulár bez potreby tlače zaslať podpísaný zaručeným elektronickým podpisom priamo PPA cez predmetný portál. Taktiež od roku 2020 sa všetky zmeny, doplnenia a stiahnutia časti žiadosti z veľkej miery riešia priamo v aplikácii GSAA, pričom sa požaduje potvrdenie žiadateľa o vykonaných zmenách na formulári žiadosti o úpravu, ktorý je taktiež možné zaslať prostredníctvom ústredného portálu podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.
Podčiarkla, že cieľom PPA je úplná elektronizácia procesov, aby čo najmenej administratívne zaťažovala žiadateľov. Elektronizácia je však dlhodobým procesom, ktorý nie je možné realizovať bez dostatočných rozpočtových finančných prostriedkov, ktorých sa PPA v dlhodobom horizonte nedostáva.
"Z uvedeného vyplýva, že riešením danej situácie je buď zvýšenie personálnych kapacít PPA, alebo komplexná elektronizácia a digitalizácia PPA s využívaním najmodernejších technológií, ktoré by odľahčili administratívne zaťaženie personálnych kapacít a umožnili ich organizačné preradenia na pozície, ktoré sú v súčasnosti poddimenzované," uzavrela Hrdá.
NKÚ 23. júla v záveroch kontroly okrem iného upozornil, že finančnú podporu z európskych aj slovenských zdrojov mohol v rokoch 2015 až 2019 získať akýkoľvek žiadateľ bez preukázania právneho vzťahu k podporenej pôde. Agentúra nebola podľa úradu schopná kontrolovať v teréne aktívne plnenie záväzkov žiadateľov pre nízky počet kontrolórov. Otázniky odhalili kontrolóri NKÚ aj pri výbere subjektov, ktoré mali agentúrnu kontrolu na mieste podstúpiť.
NKÚ odporúča PPA kroky, vďaka ktorým bude proces prideľovania dotácií transparentný. Elektronizácia procesov by mala minimalizovať chybovosť a byť dôležitým protikorupčným nástrojom v rámci agentúry aj rezortu pôdohospodárstva.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down