Skladovanie a hodnotenie kvalitného osiva

Poľnohospodárska výroba sa robí v zložitých pôdnych a klimatických podmienkach s využívaním pestovateľských opatrení človeka. Jedným z faktorov, ktoré môže pestovateľ významne ovplyvniť, je využitie biologického materiálu, ktorý predstavuje osivo (sadivo). Predstavuje jeden z najdôležitejších faktorov vstupujúcich do poľnohospodárskej výroby. Použitie osiva, ktoré nie je schopné vyprodukovať dostatočnú úrodu a kvalitu danej plodiny je jedným z najväčších rizík v rastlinnej výrobe.

Kvalita osiva je pojem, ktorý pozostáva z viacerých vlastností o ktoré sa zaujímajú rôzne zložky v rámci výrobné procesu – výrobca osiva, spracovávateľ, uskladňovateľ, obchodník, odberateľ ako aj inštitúcia zodpovedná za kvalitu osiva. Vo všetkých prípadoch spočíva konečný cieľ skúšania kvality osiva v stanovení hodnoty osiva, určeného na výsev danej plodiny.

Pri skladovaní osiva treba rešpektovať špeciálne požiadavky, s cieľom udržať jeho vysokú biologickú hodnotu. Osivo sa musí skladovať podľa jednotlivých dávok. Dávka z množiteľského porastu sa označuje jedným číslom, ktoré sa lomí poradovým číslom jednotlivých dielov s najvyššou predpísanou hmotnosťou. Rovnaká zásada platí aj pre dávky združené z niekoľkých množiteľských porastov.

Viac v RN č. 34

Prof. Dr. Ing. Richard Pospišil

                                                               Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *