02.01.2018 | 01:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Škodcovia skladových plodín (IV.)

Sériu o škodcoch v skladoch uzatvárajú dva druhy zrniarov, ktorí sa v našich podmienkach bežne vyskytujú. Ide o zrniara čierneho (Sitophilus granarius) a zrniara kukuričného (Sitophilus zeamais).

Prvým príznakom napadnutia plodín zrniarom čiernym je zvýšená teplota a vlhkosť skladovaného materiálu. Pri zvýšenom zastúpení škodcu cítiť nepríjemný plesnivý zápach. Zrná obilnín, ktoré sú pre škodcu vhodným substrátom, sú úplne vyžrané a zostáva z nich iba obal.
Predpokladá sa, že škodca pochádza z Orientu. Najviac bol pozorovaný na substrátoch raže, pšenice a jačmeňa. Nepriamo škodí aj tým, že vytvára v napadnutom rastlinnom materiáli podmienky, ktoré sú vhodné pre rozvoj iných škodlivých mikroorganizmov, prípadne škodcov. Vhodnými podmienkami pre vývin zrniara čierneho je teplota 25 - 30 °C. V takýchto teplotných podmienkach trvá vývin jednej generácie zhruba 6 týždňov a pri teplote 18 °C asi tri mesiace. V skladoch, ktoré nie sú vyhrievané sa vyvinú dve generácie, zatiaľ čo vo vyhrievaných 3 - 4 generácie za rok.
V priebehu roka možno v napadnutom materiáli nájsť všetky vývinové štádia škodcu. Zabrániť jeho výskytu možno udržiavaním čistoty v skladovacích priestoroch. Dôležitá je aj preventívna dezinfekcia pomocou insekticídov pred uložením rastlinného materiálu do skladu. Ak sa relatívna vlhkosť udržuje pod 12 %, škodca sa nevyvíja a hynie. Rovnako aj nízke teploty spôsobujú úhyn zrniara čierneho.
Podobné príznaky napadnutia rastlinného materiálu sa prejavujú aj pri prítomnosti zrniara kukuričného, ktorý okrem zŕn obilnín škodí aj na iných skladovaných produktoch s obsahom škrobu. Za pôvodnú oblasť výskytu zrniara kukuričného možno označiť Južnú Ameriku. Tento teplomilný druh pri teplotách pod bodom mrazu hynie. V porovnaní s inými druhmi zrniarov, zrniar kukuričný dokáže pomerne dobre lietať. Samičky do každého vyhryzeného otvoru v zrne kladú jedno vajíčko a otvor následne uzavrú tuhnúcim sekrétom. V priebehu svojho života samičky nakladú zväčša 300 kusov vajíčok. V priebehu jedného roka sa môže vyvinúť 7 - 8 generácií škodcu. Napadnutý substrát sa odporúča vystaviť v zimných mesiacoch nízkym teplotám, pretože zrniar kukuričný je teplomilný druh. Z pokusov bolo dokázané, že pri teplotách v skladoch udržiavaných pod 0 °C aspoň jeden deň, prežíva menej ako 1 % imág a menej ako 10 % lariev. Ostatné ochranné opatrenia sú rovnaké ako pri vyššie popísanom druhu.

Ing. Ivana Horváthová, ÚKSÚP - Odbor ochrany rastlín

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down