09.09.2019 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Slovenské lesy potrebujú vlastnú "ústavu", tvrdí odborná platforma

Slovenské lesy potrebujú vlastnú "ústavu", teda jediný legislatívny predpis garantujúci adekvátnu starostlivosť o lesné bohatstvo Slovenska vo všetkých rozhodujúcich záujmových oblastiach, a to v odbornom obhospodarovaní lesov, v účinnej ochrane prírody a v komplexnom poskytovaní ekosystémových služieb, ktoré občania od lesa očakávajú. Vyplynulo to v pondelok zo stretnutia predstaviteľov odbornej platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska s novinármi v Bratislave. Podrobnosti môže verejnosť získať aj na stránke platformaprelesy.sk.

Odborná platforma Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska, ktorú vytvorilo v auguste tohto roka sedem organizácií - Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odborový zväz drevo, lesy, voda, PEFC Slovensko, Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Slovenská lesnícka komora (SLK), Vojenské lesy a majetky, š. p. a Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky.
Odborníci z platformy spracovali návrh dokumentu "Nová stratégia trvalo udržateľného využívania lesného bohatstva Slovenska". Hlavným cieľom platformy je vznik záväzného dokumentu, a to Štátnej politiky pre ochranu lesného bohatstva SR. Návrh obsahuje niekoľko strategických cieľov, medzi ktoré patria jednotná štátna politika pre ochranu lesného bohatstva Slovenska, jedno centrum pre manažment lesného bohatstva štátu a jeden zákon a jedna štátna správa na ochranu a využívanie lesného bohatstva štátu.
Ďalšími cieľmi platformy je nový prístup k funkciám a úžitkom z lesa a zmena spôsobu obhospodárovania lesov, ďalej kritická revízia chránených území a následná zmena siete chránených území, ako aj vznik stabilného verejného a súkromného sektora lesného hospodárstva.
Strategickým cieľom je zároveň aj uplatňovanie verejných politík podporujúcich drevo ako ekologickú, trvalo sa obnovujúcu biosurovinu, ďalej využitie a rozvoj tzv. zelenej ekonomiky, ako aj zvýšenie kvality vzdelávacej a vedecko-výskumnej sféry súvisiacej s lesným bohatstvom štátu.
Podľa Juraja Vanka z Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov je nevyhnutné zosúladiť existujúci zákon o ochrane prírody a krajiny a zákon o lesoch do podoby vzájomne prepojeného legislatívneho predpisu, ktorý bude možné efektívne uplatňovať v praxi. Jeho súčasťou musí byť aj vytvorenie jednotnej štátnej správy zameranej na ochranu lesného bohatstva SR, ale aj jednotné riadenie všetkých dôležitých aktivít ovplyvňujúcich les pod jednotným ministerstvom. "Platformou pripravený dokument by mal byť postúpený politikom a mal by sa v nejakej rozumnej forme uviesť do života," podčiarkol Vanko.
"V prvom rade musí prísť k politickému rozhodnutiu, a preto sme oslovili najvyšších ústavných činiteľov listom, v ktorom im vysvetľujeme našu predstavu, našu víziu. Je to v prvom rade návod na odbornú diskusiu, aby sa potom pristúpilo k politickým rozhodnutiam," priblížil Igor Viszlai zo Slovenskej lesníckej komory.
Súčasná kategorizácia lesov na lesy hospodárske, ochranné a lesy osobitného určenia podľa platformy už nezodpovedá reálnej praxi a nekorešponduje s požiadavkami verejnosti na les. Preto je nutné zmeniť ju na tri nové kategórie, a to lesy ochranné a chránené, ďalej lesy prioritne určené na plnenie ekosystémových služieb pre spoločnosť a na lesy určené na produkciu dreva.
Platforma Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska zastupuje záujmy viac ako 400.000 vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, správcov lesného majetku štátu, ktorí spolu obhospodarujú 1,6 milióna hektárov (ha) lesov, členov SLK, viac ako 150 podnikov, zaoberajúcich sa spracovaním dreva, členov Odborového zväzu drevo, lesy, voda a 239 držiteľov PEFC certifikátov a osvedčení. Pre národné hospodárstvo Slovenskej republiky vytvárajú tieto subjekty ročný obrat vo výške 3 až 3,5 miliardy eur, zamestnávajú a vytvárajú pracovné príležitosti pre vyše 45.000, prevažne obyvateľov vidieka.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down